Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 13 - Als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn

In dit stukje uit de Bergrede gaat het om de vraag waar je waarde aan hecht en waar je je blik op richt.

Bijbeltekst(en)

19Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. 20Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. 21Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

22Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. 23Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis!

24Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.

Matteüs 6:19-24NBV21Open in de Bijbel

In dit stukje uit de Bergrede gaat het om de vraag waar je waarde aan hecht en waar je je blik op richt. Hoe kijken we naar de wereld om ons heen, en waar gaat onze aandacht naartoe. Zijn dat spullen en (schijn)zekerheden? Laten we ons overweldigen door het nieuws dat van alle kanten op ons afkomt?

Of kijken we ook wel eens omhoog, letterlijk en figuurlijk?

Kijk vandaag een paar keer letterlijk eventjes omhoog, naar de hemel. Verandert dat je kijk op de dingen en gebeurtenissen om je heen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons