Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 12 - Jullie zijn het licht voor de wereld

Bijbeltekst(en)

14Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. 16Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Matteüs 5:14-16NBV21Open in de Bijbel

In het evangelie van Matteüs lees je veel over Jezus als leraar. De bekendste tekst is de zogenaamde ‘Bergrede’ (Matteüs 5­7), waarin Jezus veel Bijbelse wetten op een nieuwe manier uitlegt. Ook deze tekst hoort daarbij. Jezus richt zich hierin tot zijn leerlingen.

Hiervóór heeft Hij een aantal verrassende dingen gezegd over het echte geluk: dat is voor mensen die doen wat God wil en het daardoor juist moeilijk hebben. Nu zegt hij dat zijn leerlingen dezelfde rol hebben als het volk van Israël volgens Jesaja 42 (dag 10): als de mensen naar hen kijken, moeten ze iets van Gods licht zien.

In de tijd voor Kerst zie je dat veel mensen hun huis versieren. Ze zetten dan lichtjes voor de ramen of hangen die in een boom, goed zichtbaar voor iedereen. Kun je nog andere manieren bedenken om het licht van Kerst zichtbaar te maken?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons