Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 11 - Licht dat leven geeft

Opnieuw maakt de evangelist Johannes gebruik van beelden uit het Oude Testament om iets over Jezus uit te leggen. Je kunt hier Psalm 36 in terug horen, over de God bij wie leven en licht is.

Bijbeltekst(en)

Discussie over Jezus’ getuigenis

12Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’

Johannes 8:12NBV21Open in de Bijbel

Opnieuw maakt de evangelist Johannes gebruik van beelden uit het Oude Testament om iets over Jezus uit te leggen. Je kunt hier Psalm 36 in terug horen, over de God bij wie leven en licht is. Maar ook Jesaja 42, over iemand die een licht voor alle volken op de hele wereld is.

Voor Johannes is het duidelijk: als je wil weten hoe je in het licht kunt leven, op een manier zoals God het bedoeld heeft, moet je Jezus volgen.

Welk verhaal over Jezus spreekt jou in het bijzonder aan? Zit er in dat verhaal iets dat je zou kunnen navolgen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons