Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 15 - Door een helder licht beschenen

Bijbeltekst(en)

1Het volk dat in duisternis ronddoolt

ziet een schitterend licht.

Zij die in het donker wonen

worden door een helder licht beschenen.

2U hebt het volk weer groot gemaakt,

diepe vreugde gaf U het,

blijdschap als de vreugde bij de oogst,

zij jubelen als bij het verdelen van de buit.

Jesaja 9:1-2NBV21Open in de Bijbel

Gisteren lazen we over mensen die in het donker dwalen, zonder een sprankje licht. In de tekst van vandaag heeft Jesaja precies de tegenovergestelde boodschap voor het volk van Israël. Lange tijd dreigden oorlog en verwoesting, maar straks zal God weer naar hen omzien. Dan wordt het eindelijk weer licht om hen heen.

De evangelist Matteüs brengt deze verzen in verband met Jezus (Matteüs 4:14-17). De aanwezigheid van Jezus en zijn woorden zijn voor Matteüs net zo’n schitterend licht als waar Jesaja over spreekt.

Het contrast tussen duisternis en licht is groot in deze verzen. Ervaar jij dat ook zo? Op wat voor momenten merk jij iets van het schitterende licht waarover je hier leest?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons