Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 16 - Je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER

Weer richt Jesaja zich tot het volk, en weer gebruikt hij beelden van licht en donker om Gods plan met hen te laten zien. Waar eerder de Israëlieten zelf in het donker leefden, zijn zij nu een baken van licht voor de andere volken.

Bijbeltekst(en)

Het nieuwe Jeruzalem

1Sta op en schitter, je licht is gekomen,

over jou schijnt de luister van de HEER.

2Duisternis bedekt de aarde

en donkerte de naties,

maar over jou schijnt de HEER,

zijn luister is boven jou zichtbaar.

3Volken laten zich leiden door jouw licht,

koningen door de glans van je schijnsel.

Jesaja 60:1-3NBV21Open in de Bijbel

Weer richt Jesaja zich tot het volk, en weer gebruikt hij beelden van licht en donker om Gods plan met hen te laten zien. Waar eerder de Israëlieten zelf in het donker leefden, zijn zij nu een baken van licht voor de andere volken. Door hen laat God zich zien als stralend licht. Ze mogen opstaan, als uit een lange nachtmerrie of depressie, en weer helemaal opnieuw beginnen.

Hebben advent en Kerst voor jou ook te maken met een nieuw begin? Op welke manier?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons