Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 19 - Wees niet bang

Weer verschijnt de engel Gabriël, en weer leidt dat tot grote schrik bij degene bij wie hij komt.

Bijbeltekst(en)

Aankondiging van de geboorte van Jezus

26In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 27naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was nog maagd. 28Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ 29Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. 30Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. 32Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven.

Lucas 1:26-32NBV21Open in de Bijbel

Weer verschijnt de engel Gabriël, en weer leidt dat tot grote schrik bij degene bij wie hij komt. De Bijbel zegt er weinig
over hoe engelen eruitzien. Maar de hevige reacties van Zacharias en Maria duiden erop dat het indrukwekkende verschijningen zijn. In kunstwerken schijnt er vaak licht om engelen heen. En dat past bij de boodschap die Gabriël hier brengt: Maria zal een kind baren waarin God zelf naar de mensen komt, en die een einde maakt aan onderdrukking en onrecht.

Waar denk jij aan bij het woord ‘engel’?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons