Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 18 - Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen

Bijbeltekst(en)

8Toen de afdeling van Zacharias aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, 9werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. 10De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht. 11Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. 12Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. 13Maar de engel zei tegen hem: ‘Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen. 14Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen.

Lucas 1:8-14NBV21Open in de Bijbel

De evangelist Lucas wil een betrouwbaar en volledig verslag van het leven van Jezus zal geven (Lucas 1:1-4). Daar hoort bij dat hij niet begint bij de geboorte van Jezus zelf, maar bij die van Johannes. Deze oudere neef van Jezus zal voor hem uitgaan en de mensen voorbereiden op Jezus’ komst. Zijn geboorte wordt door een engel aangekondigd.

En hoewel Zacharias eerst schrikt, wordt al snel duidelijk dat de komst van Johannes vooral met vreugde gepaard gaat, niet alleen voor zijn ouders, maar voor iedereen die door hem dichter bij God komt.

Zacharias hoopt al lang op een kind, maar wat de engel tegen hem zegt, overtreft zijn stoutste verwachtingen. Welke hoop en verwachting verbind jij met advent?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons