Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 20 - de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken

Bijbeltekst(en)

34Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een man.’ 35De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.

Lucas 1:34-35NBV21Open in de Bijbel

Steeds ging het tot nu toe over God die licht is en Jezus die als licht bij de mensen komt. Maar nu vergelijkt de engel
Gabriël de kracht van God met een schaduw. De tekst doet denken aan Exodus 40:34: het moment waarop de majesteit van God de net gebouwde ontmoetingstent overdekt, als een wolk. Het is dezelfde wolk die ’s nachts als vuurzuil zichtbaar is en licht geeft aan de Israëlieten. Gods heiligheid wordt erin zichtbaar, net zoals die in Jezus zichtbaar zal worden.

De reactie van Maria steekt heel simpel af bij deze indrukwekkende beelden: ‘De Heer wil ik dienen.’ Toch wordt juist door deze reactie mogelijk wat de engel heeft beloofd.

In de Bijbel zie je steeds weer dat het grote verhaal van God raakt aan het ‘kleine’ verhaal van mensen. Herken je daar iets van?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons