Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 21 - Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan

Bijbeltekst(en)

Maria en Elisabet

39Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, 40waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. 41Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest 42en riep luid: ‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! 43Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? 44Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. 45Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.’

Lucas 1:39-45NBV21Open in de Bijbel

Nog voor zijn geboorte zet Jezus volgens Lucas van alles in beweging. Eerst Maria, die in grote haast naar haar familielid
Elisabet reist. Dan Johannes, die in de buik van zijn moeder opspringt. En vervolgens Elisabet zelf, die vervuld van de heilige Geest bijna profetische woorden roept over Maria, de ‘moeder van mijn Heer.’

Brengt de geboorte van Jezus jou ook in beweging? Op welke manier?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.2
Volg ons