Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 22 - Mijn hart juicht om God, mijn redder

Bijbeltekst(en)

46Maria zei:

‘Mijn ziel prijst en looft de Heer,

47mijn hart juicht om God, mijn redder:

48Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.

Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,

49ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan,

heilig is zijn naam.

50Barmhartig is Hij, van geslacht op geslacht,

voor al wie Hem vereert.

51Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm

en drijft uiteen wie zich verheven wanen,

52heersers stoot Hij van hun troon

en wie gering is geeft Hij aanzien.

53Wie honger heeft overlaadt Hij met gaven,

maar rijken stuurt Hij weg met lege handen.

Lucas 1:46-53NBV21Open in de Bijbel

Het lied van Maria is bekend als het ‘Magnificat’. Letterlijk betekent dat ‘grootmaken’: Maria zingt dat haar ziel de Heer
grootmaakt, omdat Hij grote dingen voor haar heeft gedaan.
‘Groot’ en ‘klein’ keren steeds terug in dit lied. Juist wie menselijk gesproken klein en onaanzienlijk zijn, maakt God
groot. Juist over hen schijnt zijn licht.

Aan welke mensen denk jij bij het woord ‘gering’? Is er een manier waarop je iets van je kerstvreugde met hen kunt delen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons