Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 23 - Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen

Eindelijk is het zover: Jezus wordt geboren. Klein en kwetsbaar, in een voederbak. Midden in de nacht, onopgemerkt door bijna iedereen.

Bijbeltekst(en)

8Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 9Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door de stralende luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel het volk: 11vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer.

Lucas 2:8-11NBV21Open in de Bijbel

13En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:

14‘Eer aan God in de hoogste hemel

en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.’

Lucas 2:13-14NBV21Open in de Bijbel

Eindelijk is het zover: Jezus wordt geboren. Klein en kwetsbaar, in een voederbak. Midden in de nacht, onopgemerkt door bijna iedereen. Totdat een paar herders in het veld bijna overweldigd worden door het stralende licht dat hen ineens omgeeft. Het licht dat volgens Johannes al bij het begin van de schepping aanwezig was, het licht waarvan de profeten droomden, is bij de mensen gekomen om vreugde en vrede te brengen aan iedereen die daarvoor openstaat.

Welk vers uit dit tekstgedeelte verwoordt voor jou het krachtigst de boodschap van Kerst? Lees dat vers nog een paar keer door en laat het je ook de komende dagen inspireren.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons