Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 3 - Tastbare duisternis

In deze verzen uit het boek Exodus wordt het contrast tussen licht en duisternis zichtbaar en zelfs tastbaar.

Bijbeltekst(en)

21De HEER zei tegen Mozes: ‘Strek je arm uit naar de hemel, dan komt er duisternis over Egypte, een duisternis zo dicht dat ze tastbaar is.’ 22Mozes strekte zijn arm uit naar de hemel, en toen was heel Egypte in diepe duisternis gehuld, drie dagen lang. 23Drie dagen lang konden de mensen elkaar niet zien en kon niemand een stap verzetten. Maar waar de Israëlieten woonden was het licht.

Exodus 10:21-23NBV21Open in de Bijbel

In deze verzen uit het boek Exodus wordt het contrast tussen licht en duisternis zichtbaar en zelfs tastbaar. Egypte, het land van slavernij, wordt in duister gehuld, als teken van onderdrukking en misbruik die hier hoogtij vieren. Alleen bij de Israëlieten blijft een klein baken van licht schijnen, als teken van de bevrijding die God komt brengen.

Waar zie jij duister om je heen? Zie je ook tekenen van licht?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons