Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 2 - Licht schijnt in de duisternis

De evangelist Johannes geeft zijn eigen visie op het begin van de wereld. Veel komt overeen met de eerste verzen van Genesis.

Bijbeltekst(en)

Het Woord is mens geworden

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan, zonder het Woord is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

Johannes 1:1-5NBV21Open in de Bijbel

De evangelist Johannes geeft zijn eigen visie op het begin van de wereld. Veel komt overeen met de eerste verzen van Genesis. Ook Johannes benadrukt dat woorden een belangrijke rol spelen bij de schepping. En ook hij spreekt over licht en duisternis.
Maar wat in Genesis nog ‘woorden’ waren, wordt bij Johannes ‘hét Woord’. Waar eerder sprake was van een scheiding tussen licht en duister, wordt bij Johannes duidelijk dat
het gaat om een gevecht gaat, op leven en dood. Over dat gevecht gaat zijn evangelie: Gods woord, dat licht en leven brengt, is in de persoon van Jezus naar de wereld gekomen. En uiteindelijk zal Hij de duisternis overwinnen.

Zorg dat het donker is in je kamer. Steek dan een kaars aan en lees de tekst van vandaag nog eens rustig door.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons