Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 1 - Laat er licht zijn

Licht: het is een van de eerste woorden die in de Bijbel klinken. Voordat God begint aan de rest van zijn scheppingswerk, roept Hij eerst het licht tot leven.

Bijbeltekst(en)

De schepping van hemel en aarde

1In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2De aarde was woest en doods, duisternis lag over de oervloed, en over het water zweefde Gods geest.

3God zei: ‘Laat er licht zijn,’ en er was licht. 4God zag dat het licht goed was, en Hij scheidde het licht van de duisternis; 5het licht noemde Hij dag, de duisternis noemde Hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.

Genesis 1:1-5NBV21Open in de Bijbel

Licht: het is een van de eerste woorden die in de Bijbel klinken. Voordat God begint aan de rest van zijn scheppingswerk, roept Hij eerst het licht tot leven.
Vanaf het begin is wel duidelijk dat licht geen vanzelfsprekendheid is. Waar licht is, is ook duisternis. Een hele scheppingsdag staat in het teken van de scheiding tussen
‘dag’ en ‘nacht’.

Waar denk jij aan bij de begrippen ‘licht’ en ‘duisternis’, en ‘dag’ en ‘nacht’? Hebben die begrippen voor jou ook iets met advent te maken?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons