Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 4 - God laat zien aan wiens kant Hij staat

Bijbeltekst(en)

19De engel van God, die steeds voor het leger van de Israëlieten uit was gegaan, stelde zich nu achter hen op. Ook de wolkkolom, die eerst voor hen uit ging, stelde zich achter hen op, 20zodat hij tussen het leger van de Egyptenaren en dat van de Israëlieten kwam te staan. Aan de ene kant bracht de wolk duisternis, aan de andere kant verlichtte de vuurzuil de nacht. Die hele nacht konden de legers niet bij elkaar komen.

Exodus 14:19-20NBV21Open in de Bijbel

Twee groepen staan tegenover elkaar. Aan de ene kant de Israëlieten. Mannen, vrouwen en kinderen, die in allerijl hun bezittingen bij elkaar hebben geraapt en midden in de nacht zijn vertrokken, in de hoop op een beter bestaan elders.

En aan de andere kant het leger van de farao. Gewapende mannen, hinnikende paarden, en een machthebber die er niet tegen kan dat zijn plannen doorkruist worden. En weer
laat God door middel van licht en duister zien aan wiens kant Hij staat. Door zijn aanwezigheid zijn de Israëlieten veilig.

Waar zie jij Gods aanwezigheid in de wereld?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons