Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 5 - God staat aan de kant van het licht

Bijbeltekst(en)

1Een psalm van Asaf.

De God der goden, de HEER,

gaat spreken en roept de aarde bijeen

van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat.

2Uit Sion, stad van volmaakte pracht,

verschijnt God in stralend licht.

3Hij komt, onze God, en zal niet zwijgen!

Laaiend vuur raast voor Hem uit,

rondom Hem wervelt een storm.

4Hij roept de hemel op, daarboven,

en ook de aarde, bij het oordeel over zijn volk:

5‘Breng mijn getrouwen vóór Mij,

die zich met offers aan Mij verbinden.’

6De hemel verkondigt Gods gerechtigheid,

Hijzelf treedt op als rechter. sela

Psalmen 50:1-6NBV21Open in de Bijbel

Psalm 50 schetst een ontzagwekkend beeld: God die verschijnt als rechter, te midden van vuur en een wervelstorm. Het is geen tekst om ontspannen bij achterover te leunen,
en dat is ook helemaal niet de bedoeling van de dichter.

Wat verkeerd is, of niet oprecht, wordt aan het licht gebracht. En dat kan best pijnlijk zijn. Maar één ding staat voor de dichter buiten kijf: God staat aan de kant van het licht. En Hij zal zorgen dat het licht overwint.

‘Advent’ betekent letterlijk ‘aankomst’. Psalm 50 beschrijft hoe God als rechter naar de aarde komt. Waar denk jij aan bij dat beeld?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons