Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Sloven of leren

Bijbeltekst(en)

38Toen ze verder trokken ging Hij een dorp in, waar Hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette. 39Haar zus, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. 40Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: ‘Heer, kan het U niet schelen dat mijn zus mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.’ 41De Heer zei tegen haar: ‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je druk over zoveel dingen. 42Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het juiste gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.’

Lucas 10:38-42NBV21Open in de Bijbel

Marta doet zo hard haar best. Ze zorgt niet alleen voor Jezus, maar ook voor zijn leerlingen. En haar zus zit daar maar te luisteren. Tijdens het dekken van de tafel en het klaarmaken van het eten groeit Marta’s ergernis. Waarom moet zij alles alleen doen? Ze zegt zelfs tegen Jezus dat Hij er wat van moet zeggen. Maar Jezus laat haar zien wat echt belangrijk is.  

Je kunt zo vaak bezig zijn met sloven, werken, dienen. Maar kun je ook ontvangen? Kun je genieten van de mensen die er in je leven zijn?    

Wat Marta doet, is goed en belangrijk, maar ze vergeet te genieten van de aanwezigheid van Jezus. Iets soortgelijks zien we terug in het verhaal over de twee zonen (Lucas 15). De oudste zoon vergeet het belangrijkste: te genieten van de aanwezigheid van zijn vader.   

Waar gaat vandaag je aandacht naartoe?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons