Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Delen

Bijbeltekst(en)

10Toen de apostelen terugkeerden, vertelden ze Jezus alles wat ze gedaan hadden. Hij trok zich met hen terug in de stad Betsaïda. 11Maar de mensen kwamen het te weten en volgden Hem. Hij ontving hen vriendelijk en sprak tot hen over het koninkrijk van God, en degenen die genezing nodig hadden maakte Hij weer gezond. 12Toen de dag ten einde liep, kwamen de twaalf naar Hem toe en zeiden: ‘Stuur de mensen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om daar te overnachten en op zoek te gaan naar eten, want dit is een afgelegen plaats.’ 13Maar Hij zei tegen hen: ‘Geven jullie hun te eten.’ Ze zeiden: ‘We hebben maar vijf broden en twee vissen. Moeten wij dan eten gaan kopen voor al die mensen?’ 14Er waren ongeveer vijfduizend mensen bijeen. Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Zeg dat ze in groepen van ongeveer vijftig bij elkaar moeten gaan zitten.’ 15Ze deden wat Jezus hun opdroeg en lieten iedereen in groepen bij elkaar zitten. 16Jezus nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel en sprak er het zegengebed over uit. Daarna brak Hij het brood en gaf het met de vissen aan zijn leerlingen om aan de menigte uit te delen. 17De mensen aten en allen werden verzadigd; de stukken brood die overbleven werden opgehaald, twaalf manden vol.

Lucas 9:10-17NBV21Open in de Bijbel

Het was niet veel, wat het jongetje bij zich had. Maar zijn besluit om alles aan Jezus te geven, zorgt ervoor dat alle aanwezigen iets te eten hebben.   

Bedenk eens wat jij allemaal hebt ontvangen; aan talenten, geld, eten. Zou jij het aan Jezus durven geven? Zelfs als het lijkt alsof je misschien maar weinig te geven hebt, kan het in Jezus’ handen overvloedig worden door zijn zegen. Doordat het jongetje deelt, wordt de maaltijd gedeeld met velen. Stel je dat eens voor: een maaltijd met zoveel mensen, wat een feest moet dat zijn geweest! Voor iedereen is er meer dan genoeg. Deze maaltijd is een voorproefje van hoe het in Gods nieuwe wereld zal zijn.  

Later noemt Jezus dat wie zijn eten deelt met een hongerige, zijn eten deelt met Hemzelf (Matteüs 25:35). Een maaltijd voor een hongerige is een maaltijd voor Hem.  En wat wij ook te delen hebben, Jezus kan het zegenen en vermenigvuldigen   

Wat heb jij vandaag te delen? Met wie wil jij delen van wat je hebt?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons