Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Onvoorspelbaar

Bijbeltekst(en)

18Want toen Johannes kwam, en niet at en dronk, zei men: “Hij is door een demon bezeten.” 19Nu is de Mensenzoon gekomen, Hij eet en drinkt wel, en nu zegt men: “Kijk toch eens, wat een veelvraat, wat een dronkaard, die vriend van tollenaars en zondaars.” Maar de Wijsheid wordt door heel haar optreden in het gelijk gesteld.’

Matteüs 11:18-19NBV21Open in de Bijbel

Over Jezus wordt gezegd dat Hij een veelvraat en een dronkaard is. Vijandige framing, natuurlijk, maar in de evangeliën komen we Hem inderdaad regelmatig aan tafel tegen. Van tollenaars en zorgzame vrouwen tot aan rijke farizeeërs, bij iedereen schuift Jezus aan. Eenmaal aan tafel gebeurt er van alles, dat is dé plek waar Jezus wijze lessen deelt, mensen terechtwijst of aanmoedigt. Een zondige vrouw komt zijn voeten zalven. Jezus preekt over wie de beste plek aan tafel mag krijgen en hoe je met je gasten moet omgaan. Jezus ziet waar de mensen die aan tafel zitten behoefte aan hebben. Soms is dat een wijze les of een terechtwijzing en soms juist de mogelijkheid om eens een gastheer te kunnen zijn (denk aan de tollenaar Zacheüs). Wie Jezus uitnodigt aan zijn of haar tafel, kan verwachten dat er dingen gebeuren die niet vanzelfsprekend zijn. Het vraagt daarom ook lef om Hem binnen te laten. Soms zul je je (eerste) oordeel moeten loslaten, om net als Jezus verder te kunnen kijken dan de buitenkant.  

Wie zou jij niet zo snel bij jou aan tafel uitnodigen? Wat zou er kunnen gebeuren als je deze week juist wel eens deze persoon uitnodigt?   

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons