Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De betekenis van de beker

Bijbeltekst(en)

1Een psalm van David.

De HEER is mijn herder,

het ontbreekt mij aan niets.

2Hij laat mij rusten in groene weiden

en voert mij naar vredig water,

3Hij geeft mij nieuwe kracht

en leidt mij langs veilige paden

tot eer van zijn naam.

4Al gaat mijn weg

door een donker dal,

ik vrees geen gevaar,

want U bent bij mij,

uw stok en uw staf,

zij geven mij moed.

5U nodigt mij aan tafel

voor het oog van de vijand,

U zalft mijn hoofd met olie,

mijn beker vloeit over.

6Geluk en genade volgen mij

alle dagen van mijn leven,

ik verblijf in het huis van de HEER

tot in lengte van dagen.

Psalmen 23NBV21Open in de Bijbel

In dit bekende lied zingt David dat hij door God aan tafel wordt uitgenodigd en dat God zijn beker inschenkt.  

De beker is in de Bijbel een symbool voor wat je kan verwachten. Jezus vraagt bijvoorbeeld voor zijn lijden of ‘deze beker aan Hem voorbij mag gaan’ (Matteüs 26:39). Door de profeten wordt ook geregeld gesproken over bekers. Bekers van vergelding of van zegen die over het land uitgegoten zullen worden (Jeremia 25:15-29; 49:12; Ezechiël 23:31-33). Ook in Psalm 75:9 gaat het over Gods beker van vergelding die Hij uitgiet.   

David is zich ervan bewust dat het leven niet over rozen gaat. Hij ervaart soms een dal van diepe duisternis, en hij spreekt over vijanden in zijn directe nabijheid. En toch gelooft hij dat hij ondanks die omstandigheden gezegend zal worden. Zijn beker is niet gevuld met vergelding, maar met rijke zegen van God. De beker op de tafel zal zelfs overvloeien! Hij ziet het nu nog niet, maar hij vertrouwt op God.  

Heb jij weleens ervaren dat God jou rijke zegen schenkt, zoals Hij bij David deed? Zo niet, kan je geloven dat God net als bij David jouw beker wil laten overvloeien? Waarom wel of niet?     

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons