Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Liedjes

Speciaal voor de SamenleesBijbel componeerde Jan Marten de Vries veertig nieuwe liedjes. Zoekt u een bepaald lied van de CD? Of wilt u juist weten of er bij een Bijbelverhaal ook een lied gevonden is?


Makkelijk een liedje zoeken
Zoekt u bijvoorbeeld een liedje bij het verhaal over Daniël in de leeuwenkuil? Zoekt u het loflied van Maria uit Lucas 1:46-56? Of wil u weten welk lied er bij nummer 14 op de cd hoort? Hier vindt u twee lijsten om snel het lied te vinden dat u zoekt.

‘Door te zingen leren kinderen de verhalen weer op een heel andere manier kennen,’ zegt pedagoog Maartien Hutter, een van de medewerkers van de SamenleesBijbel. ‘Kinderen zijn heel verschillend. De een leert door te lezen, de ander meer door te doen en weer een ander zingt graag.’

Samen muziek maken
De bladmuziek van alle liedjes is achter in de SamenleesBijbel te vinden, zodat ze ook begeleid kunnen worden. Kinderen kunnen op die manier samen met hun (groot)ouders muziek maken. Op een cd die bijgevoegd is bij de SamenleesBijbel zijn de veertig liedjes te beluisteren.

Bekijk hier de liedjes op volgorde van de CD.

Bekijk hier de liedjes op volgorde van de Bijbel.

Filmpjes om mee te zingen met liedjes bij de SamenleesBijbel

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons