Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Inleiding Ezechiël

Wat is het verhaal achter de tekst?

Gods boodschap voor de Judeeërs in Babylonië

Het boek Ezechiël bestaat uit een verzameling voorspellingen, waarschuwingen en beloftes van de profeet Ezechiël.
In het jaar 597 voor Christus brengt Nebukadnessar, de koning van Babylonië, een deel van het volk van Juda naar Babylonië. Die mensen noemen we ‘ballingen’. Ezechiël is een van deze ballingen in Babel. Hij krijgt van God de opdracht om Gods boodschap door te geven aan de Judeeërs in Babylonië. Want ook in het vreemde land mogen de Judeeërs hun God niet vergeten.

Drie delen

Het boek Ezechiël bestaat uit drie delen:

  • Deel 1 (Ezechiël 1-24). Ezechiël waarschuwt de Judeeërs voor een ramp: Jeruzalem, de hoofdstad van Juda, zal verwoest worden. Dat is Gods straf voor de zonden van het volk.
  • Deel 2 (Ezechiël 25-32). Ezechiël spreekt oordelen uit over verschillende volken.
  • Deel 3 (Ezechiël 33-48). De waarschuwing van Ezechiël is uitgekomen: Jeruzalem en de tempel zijn verwoest. Ezechiël mag nu namens God troostende woorden spreken tegen het volk: God zal de ballingen terugbrengen naar hun eigen land. En er komt een nieuwe tempel.

Ezechiël beeldt zijn boodschap uit Ezechiël beeldt zijn boodschap vaak uit. Hij laat de mensen dan een soort kleine toneelstukjes zien. Zo doet hij in Ezechiël 4 een aanval na, om de Judeeërs te waarschuwen voor de aanval op Jeruzalem. Een ander voorbeeld vind je in Ezechiël 3. Ezechiël moet daar van God een boek opeten.

Wat zijn de thema’s in dit boek?

De heiligheid van God

Een belangrijk thema in het boek Ezechiël is de heiligheid van God. Gods heiligheid blijkt bijvoorbeeld uit de indrukwekkende manier waarop hij aan Ezechiël verschijnt: God zit op een schitterende troon, gemaakt van edelstenen, en om hem heen is een stralend licht. Rondom de troon staan cherubs, een soort engelen. Tussen de cherubs gaat een fel vuur heen en weer (Ezechiël 1:13-14).

Vergeleken met Gods heiligheid en grootheid zijn de mensen klein en kwetsbaar. Ze zijn net kinderen. God noemt Ezechiël dan ook steeds ‘Mensenkind’.

De zonden van het volk

Juist omdat God zo heilig is, wordt extra duidelijk hoe zondig mensen zijn. De Israëlieten hebben hun land en de tempel onrein gemaakt doordat zij afgoden aanbidden (bijvoorbeeld Ezechiël 5:11), en ze hebben allerlei misdaden tegen elkaar gepleegd (bijvoorbeeld Ezechiël 22:1-12). Daarom zal God hen gaan straffen: Jeruzalem en de tempel zullen verwoest worden, en de mensen zullen als ballingen naar Babel gebracht worden.

Begrijpen wie God is

Eén zin lees je steeds opnieuw in het boek Ezechiël: ‘Dan zullen jullie begrijpen dat ik de Heer ben.’ God wil aan het volk laten zien wie hij is: een heilige en rechtvaardige God. Ezechiël moet dat aan de mensen vertellen.

Als je het eerste deel van het boek leest, kun je denken dat Gods heiligheid en rechtvaardigheid vooral betekenen dat hij de mensen straft. Maar in het laatste deel zie je juist dat God goed wil zijn voor zijn volk. Hij zal zijn volk niet langer in de steek laten. Hij gaat de Israëlieten weer helpen. Dan zal het weer net zo worden als in het begin: Israël zal Gods volk zijn, en de Heer zal hun God zijn (Ezechiël 37:27).

Hoe kun je dit boek lezen?

Reinheidswetten

Ezechiël kwam uit een familie van priesters. Daarom vindt hij de tempel en de wetten over reinheid zo belangrijk. Bepaalde teksten in het boek kun je beter begrijpen als je iets meer over die reinheidswetten weet. Je vindt die wetten vooral in het boek Leviticus (bijvoorbeeld Leviticus 11-13).

Een boek met zware straffen?

Als je het boek Ezechiël leest, kun je van sommige teksten schrikken. Vooral in de eerste helft gaat het vaak over de slechtheid van de mensen en over Gods strenge oordeel. Toch eindigt het Bijbelboek met Gods goedheid. Die is het belangrijkst.

Bij het lezen van dit boek kun je je steeds afvragen hoe God zich aan Ezechiël laat zien, en wat zijn heiligheid betekent. Je kunt het ook persoonlijk maken: Hoe laat God zich aan jou zien? Wat betekent Gods heiligheid voor jou?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons