Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Inleiding Jozua

Wat is het verhaal achter de tekst?

Vervolg op Deuteronomium

Het boek Jozua is genoemd naar Jozua. Jozua was de leider van de Israëlieten toen het volk het land Kanaän binnenging.

Het boek Jozua gaat verder waar het verhaal van Deuteronomium ophoudt. Het volk Israël heeft veertig jaar door de woestijn getrokken. Nu mogen ze eindelijk het beloofde land in bezit nemen.

De taal van het boek Jozua lijkt op de taal van het boek Deuteronomium. Ook de inhoud van de boeken lijkt op elkaar. Je zou Deuteronomium en Jozua ‘tweelingboeken’ kunnen noemen.

Het boek Jozua is geen gewoon geschiedenisboek. Het gaat er in dit boek niet om hoe het precies gegaan is toen het volk Israël het beloofde land binnenging. Het gaat om de afspraken tussen God en Israël, en om de afspraken tussen de stammen van Israël. De boodschap is dat het volk Israël trouw moet zijn aan God. Hij heeft de Israëlieten gered van de slavernij.

Indeling

Het boek Jozua bestaat uit twee delen:

  • Jozua 1-12 gaat over hoe het volk van Israël Kanaän binnengaat. Eindelijk is het tijd om het land te bekijken en te veroveren. De eerste stad die de Israëlieten veroveren, is Jericho. Jericho is misschien wel de belangrijkste stad van Kanaän.
  • Jozua 13-24 gaat over de verdeling van het land Kanaän en over de vraag: Wie gaat waar wonen? In dit deel van het boek staan veel lijsten met namen van families en hun gebieden.

Wat zijn de thema’s in dit boek?

Verdeling van het land

Het land Kanaän is het land van God (Jozua 22:27). Alle stammen van Israël krijgen daar hun eigen plaats. Daarom vind je in het boek Jozua veel lange lijsten met namen van families en steden.

Gehoorzaamheid

In het boek Jozua wordt de wet van God nog eens herhaald. Jozua zegt tegen het volk dat ze God moeten gehoorzamen (Jozua 24:13-15). Soms gaat dat goed, maar er zijn in het boek Jozua ook voorbeelden te vinden waarin het fout gaat. In Jozua 7 luistert de Israëliet Achan niet naar het bevel om de schatten van Jericho met rust te laten. Daarvoor wordt hij streng gestraft.

Als de Israëlieten niet gehoorzaam zijn aan God, is er voor hen geen toekomst in hun nieuwe land.

Heel Israël

In het Hebreeuws gaat het in het boek Jozua steeds over ‘heel Israël’. Vooral in Jozua 23 en 24, waar Israël nieuwe afspraken maakt met God. Op verschillende plaatsen in het boek kun je lezen dat alle stammen hun eigen stuk grond krijgen. Maar het gaat ook over de eenheid van al die aparte stammen. Israël is één volk, en het hele volk moet gehoorzaam zijn aan God.

Hoe kun je dit boek lezen?

Geweld

In het boek Jozua komt veel geweld voor. Het kan helpen om steeds te kijken waarom er geweld gebruikt wordt. Volgens het boek Jozua is het heel belangrijk dat het volk Israël in Kanaän een nieuwe start kan maken met God. De regels van God gaan vanaf nu gelden in dit land. Er mogen geen beelden van andere goden meer in het land staan. Er zijn wel Kanaänieten die zich mogen aansluiten bij het volk Israël. In Jozua 6 lees je het verhaal van Rachab, die in leven mag blijven, en in het kamp van Israël komt wonen.

Duidelijkheid

Het gaat in het boek Jozua over het begin van Israël als land. Om een land te kunnen vormen, heb je grenzen en duidelijkheid nodig. Daarom is het ook zo belangrijk dat de Israëlieten aan het einde van het boek nog een keer hardop voor God kiezen. Volgens Jozua horen God en het land bij elkaar.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons