Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Inleiding Nahum

Wat is het verhaal achter de tekst?

Een bericht uit Nineve?

De profeet Nahum leefde in de zevende eeuw voor Christus. Mogelijk kwam hij niet uit Juda, maar uit het gebied Samaria, in het noordelijke koninkrijk Israël. De locatie van Nahums woonplaats Elkos (Nahum 1:1) is echter onbekend.

In 721 voor Christus veroverden de Assyriërs Samaria. Het kan zijn dat Nahum toen weggevoerd is naar Assyrië, en daarna als gevangene leefde in Nineve, de hoofdstad van het Assyrische rijk. Want het is opvallend hoe goed Nahum de stad Nineve kent. Hij weet bijvoorbeeld veel over de poorten en de kanalen van Nineve, en over de enorme muren van die stad. En hij vertelt weinig over het leven in Juda en in de stad Jeruzalem.

De macht van de Assyriërs

Tijdens het leven van Nahum heersen de Assyriërs over een enorm gebied. Nahum vertelt dat de Assyrische legers zelfs de stad Thebe veroverd hebben (Nahum 3:8-10). Die stad lag helemaal in het zuiden van Egypte, en werd in 664 voor Christus veroverd.

De Assyriërs zijn ook de baas over de inwoners van Juda en Jeruzalem. De Judeeërs moeten veel belasting aan hen betalen. De profeet Nahum weet dat zij het moeilijk hebben. Hij zegt dat de Assyriërs hun macht zullen verliezen, en dat hun hoofdstad Nineve zal worden vernietigd. Dat laatste is ook gebeurd in 612 voor Christus. Toen werd het grote Assyrische rijk veroverd door een nog machtiger volk: de Babyloniërs.

Wat zijn de thema’s in dit boek?

Actie tegen de Assyriërs

In de tijd van Nahum halen de Assyriërs kostbare spullen weg uit de landen in het Oude Nabije Oosten. En ze vermoorden hele groepen mensen, of ze dwingen hen om in een ander land te gaan wonen.

De profeet Nahum ziet dat God de Assyrische vijand zal straffen, en dat hij zijn volk in Juda zal redden (Nahum 1:2-6).

Het idee dat God wraak zal nemen op de Assyriërs, is heel belangrijk voor Nahum. Er moet een einde komen aan hun geweld. De God van Israël zal ervoor zorgen dat zij hun macht verliezen (Nahum 1:7-14).

Feest in Juda

Het einde van het grote Assyrische rijk betekent goed nieuws voor het kleine koninkrijk Juda. De profeet Nahum zegt dat de Judeeërs alvast feest kunnen gaan vieren (Nahum 2:1). Hij voorspelt dat er legers van de vijand op de stad Nineve af zullen komen (Nahum 2:2-5). De stad kan dan niet meer verdedigd worden. Iedereen moet wegvluchten, en Nineve wordt leeggeroofd (Nahum 2:6-14). Dan zullen de mensen in Juda niet langer door de Assyriërs onderdrukt worden.

Het einde van de stad Nineve

In Nahum 3 gaat het weer over de verwoesting van de stad Nineve. Nahum weet dat die stad rijk geworden is door spullen die tijdens de oorlog in bezit genomen zijn. Maar een stad die rijk geworden is door onrecht, zal verdwijnen. De stad die vroeger zo schitterend was, wordt een vuilnisbelt (Nahum 3:6). Niemand wil er meer wonen. Nineve zal nooit meer opgebouwd worden.

Hoe kun je dit boek lezen?

Brief vanuit de ballingschap

Als Nahum inderdaad in Nineve woont, kun je het boek Nahum lezen als een brief van een profeet in ballingschap. De tekst is verstuurd naar Jeruzalem. De woorden van Nahum troosten de mensen in Juda, en geven hun moed. De Judeeërs worden onderdrukt door de Assyriërs, ze hebben het zwaar. Maar Nahum laat hun weten dat God hen zal redden.

De boodschap van Nahum geldt ook nu nog: als iemand je kwaad doet, probeer dan niet zelf wraak te nemen. Want: ‘God zorgt voor de mensen die bij hem bescherming zoeken’ (Nahum 1:7).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons