Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Inleiding Zacharia

Wat is het verhaal achter de tekst?

Wie is Zacharia?

Het Bijbelboek Zacharia is genoemd naar een profeet uit Jeruzalem die leefde in de tweede helft van de zesde eeuw voor Christus. De naam Zacharia betekent: De Heer heeft herinnerd.

Zacharia komt uit een familie van priesters uit Juda. In 587 voor Christus veroveren de Babyloniërs Juda en brengen ze de bevolking naar Babylonië. Zacharia is in Babylonië geboren.

In 539 voor Christus worden de Babyloniërs verslagen door de Perzen. De Judeeërs mogen nu weer teruggaan naar hun eigen land. Zacharia gaat naar de stad waar zijn voorouders vandaan komen: Jeruzalem.

Zacharia en Haggai

Zacharia leeft in dezelfde tijd als de profeet Haggai. Zij zijn allebei betrokken bij het herstel van de tempel in Jeruzalem (zie Ezra 5:1; 6:14). Net als bij de uitspraken van Haggai wordt ook bij de woorden van Zacharia gezegd op welke dag hij deze woorden sprak. In het boek Zacharia worden drie datums genoemd: een dag in de maand oktober van het jaar 520 voor Christus (Zacharia 1:1), 15 februari 519 voor Christus (Zacharia 1:7) en 7 december 518 voor Christus (Zacharia 7:1). Misschien hoorden de teksten met de datums uit Haggai en Zacharia 1-8 vroeger bij elkaar.

De profeet en het boek

Het boek Zacharia bestaat voor een deel uit teksten van de profeet Zacharia. Die teksten zijn later aangevuld met woorden van andere profeten.

Wie het boek Zacharia leest, merkt dat Zacharia 1-8 niet over dezelfde tijd gaat als Zacharia 9-14. In Zacharia 1-8 gaat het over gebeurtenissen in de zesde eeuw voor Christus, vr het jaar 515 voor Christus. De tempel is nog niet hersteld, en veel Judeeërs zijn nog niet uit Babylonië teruggekeerd. Zacharia denkt dat er een nieuwe koning uit de familie van David zal komen. Die zal een nieuwe tempel in Jeruzalem bouwen (Zacharia 6:12-13). Samen met de hogepriester zal deze koning het land besturen.

In Zacharia 9-14 gaat het over andere onderwerpen. Na Zacharia 9:1 en Zacharia 12:1 volgen twee stukken over de toekomst van Israël. Ze gaan bijvoorbeeld over de komst van de Grieken, het herstel van Israël, en over de eindtijd, de allerlaatste periode van de wereld. Dan zal God zelf vanuit Jeruzalem over de hele wereld regeren. Veel uitleggers denken dat Zacharia 9-14 geschreven is tussen 300 en 200 voor Christus.

Wat zijn de thema’s in dit boek?

God is trouw

Na het einde van de Babylonische ballingschap zijn de mensen teleurgesteld, omdat het echte herstel niet gekomen is. Een deel van de Judeeërs is nog in Babylonië, de tempel in Jeruzalem ligt nog in puin, en er is grote armoede. Toch is de boodschap van Zacharia heel duidelijk. God is trouw: hij zal weer medelijden krijgen met zijn volk, en hij zal zorgen voor vreugde en geluk.

Jeruzalem: het middelpunt van de wereld

Zacharia ziet voor het volk van God en voor Jeruzalem een nieuwe rol in de wereld. God zal de machtige volken overwinnen. Van alle kanten zullen mensen komen om te helpen bij het herstel van de tempel. Jeruzalem met de tempel zal het middelpunt van de wereld zijn. De Heer zal daar koning zijn, en hij zal vanuit Jeruzalem regeren over de hele wereld. De volken zullen naar Jeruzalem komen om daar de God van Israël te vereren. Jeruzalem wordt een plek van vrede voor alle volken.

Hoe kun je dit boek lezen?

De boodschap in beelden

In het boek Zacharia worden vaak beelden gebruikt. In zijn dromen ziet Zacharia paarden en ruiters, hoorns, een touw, de hogepriester, een kandelaar, olijfbomen, een boek in de lucht, en een vrouw in een ton. De dromen zijn boodschappen uit de wereld van God.

Ook in Zacharia 9-14 vind je geen saaie opsomming van feiten. Het gaat over een koning die op een ezel rijdt, over herders en schapenhandelaars, over de donder en de bliksem, over een bron in Jeruzalem, en over kookpotten en belletjes.

Het is niet altijd duidelijk wat de beelden in het boek Zacharia precies betekenen. Maar je kunt je wel steeds afvragen wat voor gevoelens ze bij de mensen opriepen. Vreugde, angst, vertrouwen, of nog iets anders?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons