Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Inleiding Obadja

Wat is het verhaal achter de tekst?

Misdaden van de Edomieten

In 586 voor Christus veroverde het Babylonische leger Jeruzalem, nadat de soldaten die stad eerst maandenlang bezet hadden. Ze namen alle waardevolle spullen mee. De Babyloniërs namen veel inwoners van Jeruzalem gevangen, en namen hen mee naar Babylonië.

In het bergachtige gebied ten zuiden van Juda woonden de Edomieten. Ze waren verbonden met de Israëlieten, want ze stamden af van Esau, de broer van Jakob. Toch gingen ook zij naar Jeruzalem om spullen te stelen. En ook zij hielden vluchtelingen tegen en vermoordden hen.

Woede van Obadja

De profeet Obadja heeft het slechte gedrag van de Edomieten meegemaakt. Hij is daar vreselijk kwaad over. Hij vindt het een schande: Stelen van mensen die voor hun leven moeten vluchten! Lachen om de ellende die een ander overkomt!

De woorden van Obadja zijn bewaard gebleven, en opgeschreven in het kleinste profetenboek. Er staat niet alleen in wat de Edomieten verkeerd gedaan hebben. De profeet zegt ook dat zij voor dat gedrag streng gestraft zullen worden. Het zal niet goed aflopen met die dieven en moordenaars. Maar met de Israëlieten zal het goed komen. Zij zullen uiteindelijk weer naar Jeruzalem terugkeren, en al hun vijanden wegjagen.

Wat zijn de thema’s in dit boek?

Wie zichzelf beter vindt dan een ander, verliest

In Obadja 1:2-7 vertelt de profeet hoe geweldig de Edomieten zichzelf vinden. Ze denken dat ze heel slim zijn door in de bergen huizen te bouwen. Daar wonen ze hoog, en dus veilig. Maar ondertussen doen ze anderen veel pijn. Obadja laat weten dat de God van Israël zulk gedrag zwaar bestraft. De steden die de Edomieten in de bergen hebben gebouwd, zullen verwoest worden. En niemand van de Edomieten zal kunnen ontsnappen. Daar zal God zelf voor zorgen!

Zo is het ook gegaan. Later jaagden de Babyloniërs ook de Edomieten weg uit hun land. In de tweede eeuw voor Christus werden de Joden de baas over hen. Door het geweld van de Romeinen rond 70 na Christus zijn de Edomieten helemaal van de aarde verdwenen.

Hoe kun je dit boek lezen?

Niet blij zijn om het verdriet van anderen

Het gaat in het boek Obadja niet om wraak, maar om een ernstige waarschuwing tegen onrecht. De profeet heeft veel kritiek op mensen die beter willen worden van de ellende van een ander. De Edomieten hebben geen medelijden met de Israëlieten in nood. Erger nog: ze pakken alles van de Israëlieten af, en ze vermoorden hen zelfs. Op zulk slecht gedrag mag je best felle kritiek hebben.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons