Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

7 Bijbelteksten die echt een beroep op je doen

De Bijbel is een levens veranderend boek. Soms is het alsof sommige verzen speciaal voor jou geschreven zijn. Een belofte van God komt ineens bij je binnen, of een opdracht om je leven op Hem te richten. Dat kan ontzettend schuren, maar wat je ook doet: het laat je niet meer los. Dit zijn zeven Bijbelteksten die echt een beroep op je doen.

Addergebroed!

In Matteüs 3 lees je dat Johannes de Doper mensen doopt in de Jordaan. Johannes de Doper is niet een zachtaardige stadsman, zo blijkt. Hij draagt een mantel van kameelhaar en eet sprinkhanen. En bovendien springt hij volledig uit zijn vel als hij ziet dat hij wordt benaderd door mensen die volgens hem totaal niet begrepen hebben waar het bij het geloof in God om gaat:

Toen hij zag dat veel farizeeën en sadduceeën op zijn doop afkwamen, zei hij tegen hen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je het komende oordeel kunt ontlopen? Breng liever vruchten voort die tonen dat jullie tot inkeer gekomen zijn.’
Matteüs 3:7-8

De gelijkenis van de talenten

In Matteüs 25 staat een gelijkenis over het koninkrijk van de hemel. Het is een bekende gelijkenis, misschien ken je hem wel. Een man die op reis gaat, geeft zijn geld in bewaring bij drie dienaars. Als hij terugkomt, hebben de twee dienaren die het meeste geld hadden gekregen het geïnvesteerd en zij kunnen meer geld teruggeven aan hun heer. En dan is de derde dienaar aan de beurt. Hij heeft uit angst het weinige dat hij in bewaring had gekregen, begraven. Verstandig, zou je kunnen denken. Dat kleine beetje geld is in ieder geval niet verloren gegaan. En bovendien: hij had maar een relatief klein bedrag – wat had hij daar voor winst uit kunnen halen? Maar zo makkelijk komt hij er niet van af! Dit is volgens Jezus het antwoord van de man die op reis ging:

‘Zijn heer antwoordde hem: “Je bent een slechte, luie dienaar. Je wist dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant? Dan had je mijn geld dus bij de bank in bewaring moeten geven, zodat ik het bij mijn terugkomst met rente zou hebben teruggekregen. Neem hem dat talent af en geef het aan degene die er tien heeft. Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs het laatste worden ontnomen. En die nutteloze dienaar, gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt.”’
Matteüs 25:26-30

Heb jij ergens lef voor nodig? Denk dan aan deze gelijkenis en probeer het gewoon!

Licht en redding

‘Want de Heer heeft ons het volgende opgedragen: “Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken, om redding te brengen tot aan de uiteinden van de aarde.”’
Handelingen 13:47

Dit is de reactie van Barnabas en Paulus als ze door de Joden worden aangesproken op hun verkondiging aan de niet-Joden. Maar dit vers gaat nog verder dan alleen het doorbreken van het onderscheid tussen Jood en niet-Jood. Is dit niet een oproep aan iedereen die deze woorden leest? Als het jouw bestemming is om licht te zijn voor iedereen, en om redding te brengen, wat betekent dat dan voor jouw leven? Heb jij een manier gevonden om een licht te zijn voor iedereen die jou ontmoet?

Het gejammer van een arme

Wie zijn oren sluit voor het gejammer van de arme
zal ooit zelf om hulp schreeuwen, en geen antwoord krijgen.

Spreuken 21:13

Nu je dit vers gelezen hebt, zou het zomaar kunnen zijn dat je de komende tijd moeilijker ‘nee’ zegt tegen een straatkrantverkoper of een wervingsactie van een goed doel. Soms word je er bijna blind en doof voor, voor al die vragen om hulp en steun en geld. Maar is dat wel terecht?
Natuurlijk kun je niet aan elke vraag om geld of steun voldoen. Maar dat vraagt dit vers ook niet. Sluit je oren niet, sluit je niet af voor wat mensen van je vragen! Blijf luisteren, blijf dat ongemak voelen, en ga na wat jouw opdracht is, nu, tegenover deze persoon.

De opdracht van Zacharia

In de eerste verzen van het bijbelboek Zacharia lees je dat God zich tot Zacharia richt, en hem een opdracht geeft. Hij moet een heel duidelijke boodschap van God overbrengen aan het volk:

‘Zeg nu tegen het volk: “Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Keer terug naar Mij, dan zal Ik naar jullie terugkeren – zegt de HEER van de hemelse machten.”’
Zacharia 1:3

Een opdracht en een belofte ineen, die ook vandaag nog gelden: richt je leven op God, en je zult merken dat Gods aangezicht op jou gericht is. Hoe ver je ook van Hem verdwaald bent geraakt – Hij wacht op je.

Heb je vijanden lief

‘Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.” Dit zeg Ik daarover: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen; alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel.’
Matteüs 5:43-45

Dit is echt het toppunt van liefde: liefde voor je vijanden. Je mag onrecht echt wel afkeuren, en verkeerd gedrag ook. Maar bijbelse liefde gaat verder dan het liefhebben van de mensen die je aardig vindt. Echte naastenliefde is een vredestichter.
Kom maar eens op voor je tegenstanders! Hoor je in een verhitte discussie dat jouw tegenstanders worden bedreigd? Of misschien kom je op social media tegen dat er veel te harde woorden vallen, hoewel ze gericht zijn op de mensen die jij als vijand ziet. Herken daarin de opdracht die Jezus aan jou geeft: kom voor je tegenstanders op! Zo werk je actief mee aan het verspreiden van de liefde van God.

Laat het los!

Misschien wel de moeilijkste opdracht van allemaal: laat het los! Probeer niet overal controle over te houden, alles tot in de puntjes te regelen, elk (doem-)scenario te bedenken en op te lossen voordat het zich aangediend heeft. God vraagt iets anders van je: dat je mee bouwt aan zijn koninkrijk, in het vertrouwen dat Hij goed voor zijn arbeiders zal zorgen.

‘Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? of: Wat zullen we drinken? of: Waarmee zullen we ons kleden? – dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.’
Matteus 6:31-33

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons