Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
6 juli 2022

Ruth: een messiaans boek

Het boek Ruth lijkt op het eerste gezicht een eenvoudig verhaal. De vier hoofdstukken van het boek heb je zo uit. Maar schijn bedriegt, want als je goed gaat lezen kun je de diepere lagen van dit Bijbelboek ontdekken.

In de onderstaande webinarserie ‘Met Ruth op weg naar Pinksteren’ verdiepen we ons in het boek Ruth, met een uitstapje naar Handelingen. Ga mee op ontdekkingstocht en kom te weten waarom Ruth een messiaans boek is!

1. De gespiegelde opbouw van het boek Ruth

Een literaire en tekstuele analyse van het boek Ruth. Hoe zit het verhaal in elkaar? Wat zijn de thema’s en kernwoorden? Welke grote vertaalkwesties spelen er? Dit webinar helpt je grip te krijgen op de tekst en de betekenis van Ruth. 

2. Het boek Ruth in gesprek met het Oude Testament

Het boek Ruth heeft talloze dwarsverbanden binnen het Oude Testament: een lijn vanuit Genesis, de wetten van de Pentateuch (aren lezen, lossen), het thema ‘terugkeer’, de discussie over gemengde huwelijken (Ezra). Dit webinar biedt inzicht in deze verbanden en in de boodschap van Ruth binnen het grotere geheel. 

3. Ruth en het grote verhaal van God en zijn volk

In veel uitleg komt de gedachte naar voren dat Ruth op een bepaalde manier verwijst naar Israël. Daarbij zou het ‘kleine verhaal’ over Boaz en Ruth verwijzen naar het grote verhaal van God en Israël. Dit webinar onderzoekt welke aanknopingspunten de tekst biedt voor deze uitleg.

4. De komst van de Geest in Handelingen

De lijn van het boek Ruth wordt doorgetrokken naar het pinksterverhaal van Handelingen 2. Dit verhaal bouwt voort op profetieën over de toetreding van vreemdelingen tot het volk van God (m.n. Jes. 56-57). En de messiaanse tijd waarop het boek Ruth hint krijgt in Handelingen 2 gestalte, in eensgezindheid, vreugde, trouw en solidariteit.

5. Filippus en de Ethiopiër

De eerste die toetreedt uit de volken, is de eunuch in dienst van de koningin van Ethiopië (Handelingen 8:26-40). Welke raakvlakken heeft deze tekst met het verhaal van Ruth en met teksten in de profetenboeken over de toetreding van de volken tot Israëls God? In dit webinar wordt deze tekst uitgediept en de betekenis ervan in het licht van Pinksteren onderzocht.

6. Ruth: een messiaanse lezing

Dit webinar brengt de voorgaande sessies samen en leidt tot conclusies over wat de tocht ‘Met Ruth op weg naar Pinksteren’ heeft opgeleverd. Het verband tussen de thema’s van het boek Ruth en het geheel van de Joodse en de christelijke Bijbel wordt besproken. We komen uit bij een messiaanse lezing van dit Bijbelboek.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons