Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
18 december 2020

Op zoek naar liefde, vrede en licht: 2020 op debijbel.nl

Eind december is traditioneel een moment om terug te kijken: het woord van het jaar, het meest beluisterde liedje, de uitspraak van een politicus die het meeste stof deed opwaaien – allemaal passeren ze de revue.

Maar hebben we in 2020 wel zin om terug te kijken? Op internet ging al maanden geleden een plaatje rond met de tekst: ‘Ik wens je vast een fijne Kerst en een gezond Nieuwjaar. Het is vroeg, maar wat mij betreft is 2020 nu wel klaar.’ En daar kunnen we ons allemaal wel iets bij voorstellen. Toch is terugkijken waardevol. Het vertelt ons waar we vandaan komen en waar we heen willen. Bovendien: wat ons in het verleden inspireerde, kan dat in de toekomst misschien weer doen. In die geest dus een terugblik op het jaar 2020 op deBijbel.nl en in de app Mijn Bijbel, waar ook dit jaar weer meer dan een miljoen mensen de Bijbel lazen, zich door actuele en verdiepende blogs en leesplannen lieten inspireren en achtergrondinformatie opzochten.

Liefde, vrede, licht

Ik begin met de Bijbel, want dat is en blijft het meest gebruikte onderdeel van deBijbel.nl en de app Mijn Bijbel. De meest gelezen teksten online waren Johannes 1 (NBV) en Matteüs 5 (BGT). In de app stonden Romeinen 8 (NBV) en Psalm 139 (BGT) bovenaan. Ter vergelijking: ook in 2019 hoorden Johannes 1 en Romeinen 8 bij de meest gelezen teksten, vergezeld door Psalm 23. Stuk voor stuk bemoedigende teksten, over licht dat het van het duister wint, over mensen die juist door moeilijkheden heen het echte geluk vinden, over God die dichterbij is dan we kunnen bevatten, en die ervoor zorgt ‘dat ons lijden uiteindelijk het goede brengt’ (Romeinen 8:28, BGT).

De behoefte aan positieve woorden zie je ook in de meest gebruikte zoekwoorden: ‘liefde’, ‘vrede’ en ‘licht’. Wie dat bekend voorkomt, heeft gelijk: ook in 2019 voerden deze woorden de ranglijst aan. En dat is op zichzelf al opmerkelijk. Wie had gedacht dat in 2020, een jaar zoals niemand van ons dat eerder heeft meegemaakt, dezelfde woorden ons aanspreken en houvast bieden als in voorgaande jaren? Opvallende nieuwkomers zijn ‘bergen’, en ‘Onzevader’. Voor een verklaring houden we ons aanbevolen!

Corona en de Bijbel

Zegt de Bijbel iets over Corona? Die vraag stelden veel mensen zichzelf, en aan Google. De blogs die het NBG hierover plaatste, werden uitzonderlijk goed bekeken: De blog ‘Corona en de Bijbel’ bereikte alleen al via deBijbel.nl bijna 13.000 mensen. ‘De heilige Corona en de christelijke naastenliefde’ werd online door meer dan 4000 mensen gelezen, en ‘Waar is God in de lockdown’ was na een paar dagen al meer dan 7000 keer bekeken. Dus, ja, de Bijbel zegt veel over Corona, of in ieder geval over de God die ook in deze uitzonderlijke situatie met ons meegaat.

Schurende teksten

2020 was een jaar dat schuurde, en ook dat bleek op de Bijbel.nl en in Mijn Bijbel. De blogserie ‘Schurende teksten’, over Bijbelse beloftes die te mooi klinken om waar te zijn, werd niet alleen goed gelezen, maar leverde ook veel reacties op. We zijn blij dat zoveel lezers hun vraagtekens bij ongemakkelijke teksten met ons deelden, en denken na over een goed vervolg van deze serie.

Daarbij kwamen teksten langs die leken op wat in de blogserie besproken werd, bijvoorbeeld Matteüs 7:7: ‘Vraag en er zal je gegeven worden.’ Maar ook teksten die botsen met ons godsbeeld werden genoemd: God die ervoor zorgt dat de farao hardnekkig blijft (bijvoorbeeld Exodus 10:27), of God die zijn volk oproept tot oorlog, zoals in het boek Jozua. Het zijn teksten die in de context van die tijd enigszins te verklaren zijn, maar die we toch moeilijk kunnen rijmen met de liefdevolle, genadige God die we in veel andere teksten tegenkomen.

Ook teksten die veel van ons vragen, of ons misschien wel overvragen, kwamen langs. Hoe moeten we 1 Korintiërs 10:13 lezen – ‘God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd’ – als de beproevingen ons wel degelijk boven het hoofd groeien? En dan die grote opdracht van Jezus in Matteüs 28 – wordt hier echt iedere gelovige opgeroepen om overal ter wereld het goede nieuws over Jezus te verkondigen? Zeker in deze tijd, waarin al een uitje naar de supermarkt voelt als een spannende expeditie, lijkt dat verschillende bruggen te ver.

Goed voornemen

Misschien moeten we deze opdracht daarom iets kleiner maken. Als we zelf liefde, vrede en licht vinden in de Bijbel, hoe kunnen we die vondst dan delen met de alleenstaande buurman? Met de lokale ondernemer die zijn zaak tussen zijn vingers ziet wegglippen? Met de collega die haar moeder heeft verloren aan een nare ziekte? Dat zit vaak in kleine momenten, in gebaren die niemand van ons overvragen. En het is meteen al een mooi voornemen voor 2021. Op de valreep van het nieuwe jaar wens ik ons allen toe dat we iets van Jesaja 43:18 ervaren:

Kijk niet alleen terug naar het verleden. Want ik ga iets nieuws doen. Het is zelfs al begonnen, heb je het niet gemerkt? Ik maak een weg door de woestijn, en ik laat er rivieren stromen.

Anne-Mareike Schol-Wetter
Hoofd Bijbelgebruik bij het NBG

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.13.13
Volg ons