Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
15 maart 2022

Kracht putten uit ontbering

In gesprek met de Pakistaanse Urdu Church Belgium

Geen feest

De Pakistaanse gemeenschap beleeft de vastenperiode op een intense manier. Tijdens de veertigdagentijd gaan de gelovigen elke avond naar de kerk of op bezoek bij leden van hun gemeenschap. De gemeenschap komt dan samen voor gebed en bezinning. In de 46 dagen voor Pasen wordt in christelijk Pakistan geen doopfeest, huwelijk of verjaardag feestelijk gevierd. Het lijden van Christus heeft een centrale plaats in vastenperiode. In het aanzicht van dat lijden is feesten uit den boze.

Connectie met God

Joseph Mubarak: ‘De meeste Pakistaanse christenen vasten 24 uur. We kiezen één dag uit, waarop we ons dan 24 uur lang onthouden van eten en drinken. Op zondag is vasten niet toegelaten: dat is ook voor onze gemeenschap de dag des Heren.’

Thomas Camran: ‘Wij vasten misschien op een andere manier en met een ander doel dan de meeste Vlamingen of Nederlanders. Waarom gaan mensen bijvoorbeeld in hongerstaking? Om verandering teweeg te brengen. Ze zien bijvoorbeeld een onrecht in de wereld en kiezen er bewust voor om dit onrecht aan te vechten. Op die manier kan ook gevast worden. Vasten is een krachtig schild, een bron waaruit wij energie en kracht halen.’

Joseph Mubarak treedt Thomas bij: ‘Vasten, daar haal je power uit! Het reinigt je lichaam van alles, en op dat pure moment kom je door middel van gebed en bezinning veel dichter bij God. Voor belangrijke levensvragen, voor conflicten binnenin, op momenten waarop je strijdt met demonen. Je kan kracht halen uit vasten en gebed. Wanneer je dan bidt, heb je als het ware een rechtstreekse connectie met God. Wanneer je God dan raad vraagt, dan zijn er drie mogelijke antwoorden: ja, nee of wacht.’

Kracht uit ontbering

Yakoob Masih: ‘Ik woonde enkele jaren geleden in een sociale woning. Mijn vrouw en ik hadden een zeer naar gevoel bij dat huis. We hadden het gevoel alsof er iets slechts was gebeurd, alsof er iets slechts aanwezig was. Ik heb er toen voor gekozen om 72 uur te vasten. In die drie dagen vecht je tegen jezelf, tegen de honger, tegen het slechte gevoel over het huis. Door de vasten worden jouw gedachten opnieuw helder en hoe verder je vordert, hoe sterker je overladen wordt door een gevoel van kracht en bescherming. Je komt écht dichter bij God. Voorheen rookte ik dagelijks, na mijn vastenperiode had ik geen zin meer in een sigaret. Drie dagen leven in ontbering gaf mijn lichaam en mijn ziel meer weerbaarheid.

Joseph: ‘Tijdens de vasten krijgt de Bijbel een nóg prominentere plaats in onze gemeenschap. We halen inspiratie en kracht uit de Bijbel. De 3 dagen vasten waar Yakoob het over had, dat komt rechtstreeks uit de Bijbel. 72 uur, dat is een belangrijk getal voor mijn gemeenschap. Denk bijvoorbeeld aan Ester 4:15-17. Daar vraagt Ester aan alle Joden om drie dagen te vasten, alvorens ze naar de koning ging. In die 3 dagen vindt ze de moed en kracht om de confrontatie aan te gaan.’

Goede week

Witte Donderdag is een respectvolle dag voor de Urdu-gemeenschap. Op Goede Vrijdag bidden de Pakistanen drie uur lang samen: van twaalf uur ’s middags tot drie uur. Thomas: ‘Want we weten niet exact wanneer Jezus gestorven is. Maar wij geloven dat Hij van twaalf uur tot drie uur aan het kruis hing. Dus tijdens deze periode bidden wij samen, waarbij zijn laatste zeven zinnen centraal staan. Woorden die mij telkens opnieuw stil krijgen:

‘Vader, vergeef hun, wat ze weten niet wat ze doen’

Lucas 23:34, NBV21

Sunrise Service

Het orgelpunt en einde van de vastenperiode is de Sunday Morning Sunrise Service. Thomas: ‘De Urdu-gemeenschap komt op Pasen om vier uur ’s morgens samen. We vieren samen de verrijzenis van Jezus met kaarsen en gezang. Het is een prachtig moment dat onze periode van vasten en gebed afsluit.’

Joseph Mubarak (ouderling)
Thomas Camran (voorganger)
Yakoob Masih (penningmeester)
Pakistaanse Urdu Church Belgium

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons