Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
3 maart 2022

Geloven en genieten: een goede combinatie?

Door Marijke Koers

Wees niet bedroefd, want de vreugde die de HEER u geeft, is uw kracht.

Nehemia 8:10b

Zijn geloven en genieten wel zo’n goede combinatie? Kun je wel geloven én genieten in een moeilijke tijd? Eerst hield Corona ons in z’n greep, en nu groeien de zorgen over de situatie in Oekraïne. Je zou er somber van worden. Oorlog is verschrikkelijk, daar geniet niemand van. Laten we met gebed en hulp om de getroffenen heen staan. Maar als je niet wilt afglijden in negativiteit is het daarnaast nodig om elke dag bewust te kiezen om positief te blijven. Hoe doe je dat? Ik neem je graag mee in mijn ervaring, en welke rol de Bijbel daarin speelt.

Kleine dingen

Genieten begint misschien wel met alles van God te blijven verwachten en het goede proberen te doen in de kleine dagelijkse dingen. Zoals Jozef dat deed. Hij had te maken met veel tegenslagen voordat zijn dromen uitkwamen. Maar waar Jozef ook was – als slaaf bij Potifar of onschuldig in de gevangenis – hij hield vast aan Gods roeping en deed zijn werk trouw. God beloonde hem daarvoor.

Keuzevrijheid

Genieten heeft daarnaast te maken met een dankbaar hart. Dankbaar zijn is een keuze: er is altijd wel iets om dankbaar voor te zijn. Ook al loopt van alles in het honderd, er gaat ook nog zoveel goed. Door te relativeren en dankbaar te zijn, kun je positief blijven en hoop houden voor de toekomst.

Er is zoveel om van te genieten, als je het maar wilt zien. De bron van mijn dankbaarheid is dit ene besef: God houdt van mij. Niets kan ons scheiden van zijn liefde, zo lezen we in Romeinen 8:39. Geloven en genieten horen wat mij betreft bij elkaar als twee zijden van een medaille. Omdat ik geloof, geniet ik van het leven. En wat is het genieten om in een God te geloven die alles in zijn hand heeft.

Makkelijk praten?

Misschien zeg je wel: ‘Wat heb ik hieraan? Mijn leven is zo moeilijk, er valt niet veel te genieten.’ Hier is geen makkelijk antwoord op. Het leed is niet eerlijk verdeeld. Verdriet mag er zijn. En toch … als we hopen op God, kunnen we soms glimlachen door onze tranen heen. Juist op moeilijke momenten mag je weten dat God bij je is en je dag aan dag draagt (Psalm 68:20). Laat je troosten door Hem die je hart kan helen. ‘Wees niet bedroefd, want de vreugde die de HEER u geeft, is uw kracht’ (Nehemia 8:10b). Genieten: niet ondanks, maar te midden van moeilijkheden.

Vruchten plukken

Door te geloven ontvang je de vrucht van de heilige Geest: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5:22-23). Deze vrucht helpt je om te genieten van het leven. Als je bijvoorbeeld vriendelijk bent tegen anderen, pluk je daar vroeg of laat ook zelf de vruchten van. Dus ‘laten we (…) het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is’ (Galaten 6:9).

‘Genoeg aan mijn genade’

‘Je hebt genoeg aan mijn genade, want mijn kracht openbaart zich juist ten volle wanneer iemand zwak is,’ lezen we in 2 Korintiërs 12:9. Geloven we dat echt? Want als Gods genade écht genoeg voor ons is, kunnen we ook als we verder niets hebben toch vreugde uitstralen omdat we verzadigd zijn van Gods liefde. Het helpt me om niet te blijven hangen in klagen of mopperen, maar dankbaar zijn voor wat God geeft. Hoe vaker je kiest voor dankbaarheid, hoe meer je zult merken wat een vreugde dat geeft. In de woorden van Filippenzen 3:1a: ‘Laat de Heer uw vreugde blijven!’, of, zoals de NBG51 vertaalt: ‘Verblijd u in de Heer.’ Dat is de sleutel: ín God kunnen we geloven én genieten.

Het aardse leven is goed wanneer de hemel ons begroet. Hier op aarde mogen we alvast oefenen voor het hemelse feest dat straks losbarst. Een feest dat geen einde kent en eeuwig voortduurt. Ik bid je toe dat de Gulle Gever je overlaadt met zijn goedheid. Voor jezelf én om uit te delen aan anderen.

Marijke Koers schreef recent haar debuutboek Geloven & Genieten. Een openhartig inkijkje in mijn persoonlijke leven met God. Het boek is te koop via marijkekoers.nl of via de (christelijke) boekhandel.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons