Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
13 oktober 2022Cor Hoogerwerf

Een jaar NBV21

Een jaar geleden verscheen de NBV21, de vernieuwde versie van de Nieuwe Bijbelvertaling. Op woensdag 13 oktober 2021 stroomde de Grote Kerk in Den Haag vol mensen voor de presentatie. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan koning Willem-Alexander. Daarna kregen vertegenwoordigers van verschillende kerken en religieuze organisaties een exemplaar overhandigd. Tien dagen later werd de NBV21 feestelijk binnengehaald in België, in de Begijnhofkerk in Mechelen.

De Bijbel in samenleving en kerk

De twee overhandigingsmomenten in Den Haag en de overhandiging aan 21 Vlamingen in Mechelen staan voor mij symbool voor de functie van de Bijbel. Aan de ene kant heeft de Bijbel een plaats in onze samenleving, aan de andere kant is de kerk natuurlijk dé plek waar de Bijbel opengaat om te luisteren naar Gods boodschap van liefde voor de wereld.

Presentatie NBV21

Nadat we maandenlang naar de presentatie hadden toegeleefd, begon nu het afwachten: zou de NBV21 inderdaad z’n weg vinden naar Bijbellezers in Nederland en Vlaanderen, binnen en buiten de kerk? Een jaar later kunnen we zeggen: ja, de NBV21 is niet meer weg te denken.

De wens van de kerken

De NBV21 is voortgekomen uit de wens van de Nederlandse kerken om over een breed bruikbare Bijbelvertaling te kunnen beschikken. Een vertaling in hedendaags en goed Nederlands, niet oubollig of modieus. Een vertaling waarin de beste kennis van de bronteksten gecombineerd wordt met het beste van de Nederlandse taal. Brontekstgetrouw én doeltaalgericht. Zo’n vertaling is de NBV21.

Als ik bij de eerste verjaardag van de NBV21 terugblik op het afgelopen jaar, springen er twee momenten uit.

Kersttoespraak

Een bijzonder moment vond ik de Kersttoespraak van koning Willem-Alexander. Zijne Majesteit begon de toespraak met het NBV21-exemplaar in zijn handen dat hij in oktober had gekregen. ‘De oude bronnen zijn op basis van de nieuwste inzichten omgezet in de taal van onze tijd’, zei hij. Het Kerstverhaal blijft tot de verbeelding spreken en geeft mensen troost en moed. ‘Verhalen geven zin en betekenis aan ons leven,’ aldus de koning.

Verhalen als bindmiddel in de samenleving. Het Bijbelse verhaal is er daar één van. Zelfs al zullen velen hun visie op het leven en de samenleving er niet expliciet op terugvoeren, toch is de Bijbel als het ware een van de grondstoffen waarmee onze cultuur is en wordt gevormd.

De koning citeerde trouwens, zonder dat hij dat wist, in 2020 in feite ook al de NBV21. In die Kersttoespraak haalde hij de apostel Paulus aan:

4De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 5Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, 6ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid.

1 Korintiërs 13:4-6NBV21Open in de Bijbel

Deze verzen zijn in de NBV21 ongewijzigd gebleven ten opzichte van de Nieuwe Bijbelvertaling.

10 redenen voor de NBV21

Een tweede bijzonder moment staat symbool voor wat er vaak gebeurde in het afgelopen jaar. Van veel voorgangers en gewone Bijbellezers hoorden we dat ze blij waren met de NBV21. Wat me opviel, was dat we bij het Bijbelgenootschap soms vragen kregen over de vertaling van nogal onbekende Bijbelgedeelten. Dat is een teken dat de NBV21 intensief gelezen wordt, en dat hij aan de vraag vanuit de kerken beantwoordt: een breed bruikbare Bijbelvertaling voor het Nederlandse taalgebied.

Dit was het bijzondere moment: ik las een artikel van dominee Wim de Bruin over de NBV21. Om te voorkomen dat deze blog de indruk wekt van ‘wij van WC-eend adviseren WC-eend’, vertel ik graag wat hij erover schrijft. Hij noemt de NBV21 ‘de best mogelijke vertaling’ van Gods woord en somt enthousiast tien redenen op waarom de NBV21 op kansels en nachtkastjes zou moeten liggen. In mijn eigen woorden:

  1. 1.De NBV21 is een volwassen vertaling waarin ruim vijftien jaar gebruikerservaring van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is meegenomen.
  2. 2.In de NBV21 zijn iets te vrije uitschieters in de NBV aangepast.
  3. 3.De NBV vulde soms iets te veel in, dat is in de NBV21 gecorrigeerd.
  4. 4.In de NBV21 zijn kern- en motiefwoorden beter zichtbaar gemaakt.
  5. 5.In de NBV21 zijn gelijkluidende formuleringen beter op elkaar afgestemd.
  6. 6.De NBV21 sluit vaker aan bij de gebruikelijke uitleg.
  7. 7.De NBV21 bevat eerbiedshoofdletters, de grootste wens van veel lezers.
  8. 8.In de NBV21 zijn nieuwe wetenschappelijke inzichten verwerkt.
  9. 9.De NBV21 is een genoegen om te lezen.
  10. 10.Gods woord kun je het beste lezen in de best mogelijke vertaling, de NBV21.

Daar heb ik niets meer aan toe te voegen!

Cor Hoogerwerf, Specialist vertalen en exegese Nieuwe Testament bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Meer over de totstandkoming van de NBV21 leest u in NBV21. De vertaalmethode toegelicht.

Koop de NBV21 hier – tijdelijk met korting.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons