Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
26 juni 2023Rhoïnde Mijnals Doth

Dien elkaar in liefde

Rhoïnde Mijnals Doth

Een overdenking bij Keti Koti

Elk jaar op 1 juli vieren we Keti Koti, de ketenen gebroken, Manspasi. En in 2023 staan we in het bijzonder stil bij het verleden dat ons samenbindt én verscheurt. Wat doe jij op deze dag? Vier je hem? Of gaat hij ongemerkt aan je voorbij?

Misschien ervaar je, net als ik, dat het bewustzijn over onze gezamenlijke geschiedenis groeit. Inclusiviteit, geen uitsluiting, meer diversiteit: daar gaan vandaag de dag de gesprekken over, zowel in de kerk als in de samenleving. Allemaal mooi en waar.

En toch ben ik voorzichtig. Je moet namelijk voorkomen dat je over de kern van het probleem heen walst. Want door bijvoorbeeld reclames kleurrijker te maken of door een quotum vast te stellen op de werkplek verwerk je het verleden niet, en schep je dus ook geen heilzame toekomst.

Heeft de Bijbel hier iets over te zeggen? Jazeker! Bijvoorbeeld in de brief van Paulus aan de Galaten:

Leven door de Geest

13Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerten vrij spel te geven, maar dien elkaar in liefde, 14want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’

Galaten 5:13-14NBV21Open in de Bijbel

Nee, misbruik die vrijheid niet, maar dien elkaar. Dien elkaar... Kunnen we dat? Wit, zwart? Elkaar dienen? Dat zegt iets over gelijkwaardigheid: de een is niet meer dan de ander. Maar als gevoelens van superioriteit of juist minderwaardigheid diep verworteld zitten in een mensenleven, hoe krijg je die er dan uit? Dat is een lang proces.

De weg tot heilzame verwerking

Dien elkaar in liefde. Heb lief. ‘Alles is liefde.’ Het klinkt allemaal zo soft. Maar door zo te denken, onderschatten we de liefde. Ik moet denken aan wat bisschop Curry zei tijdens het huwelijk van Meghan en Harry in Engeland: ‘Er zit kracht in liefde.’ Is dat misschien de weg tot die heilzame verwerking? De weg van de liefde? Liefde zoals Paulus die omschrijft:

4De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 5Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, 6ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 7Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.

1 Korintiërs 13:4-7NBV21Open in de Bijbel

De liefde die Paulus zo uitlegt, omvat alles en kan zeker een weg zijn, maar ik zeg er gelijk bij dat ik uit mijzelf niet zoveel liefde heb. Ik geloof wel dat als wij (mijzelf inbegrepen) aangesloten blijven op de bron van liefde, op God zelf, Hij ons die liefde wil geven, door zijn Geest. En dan kan de vrucht van zijn Geest zichtbaar zijn in ons leven: liefde, geduld, zelfbeheersing, vrede, trouw, blijdschap. Het begint met het allerbelangrijkste gebod: Heb God lief, heb je naaste lief en heb jezelf lief.

‘En als die liefde de weg is, dan zullen we gerechtigheid laten vloeien als een machtige stroom en rechtvaardigheid als een eindeloze beek. [...] Als liefde de weg is, dan is er ruimte voor al Gods kinderen. [...] Als liefde de weg is, dan weten we dat God de bron is voor ons allen, dan zijn we broeders en zusters, kinderen van God.’

bisschop Michael Curry

Wij zijn geroepen om vrij te zijn, maar misbruik die vrijheid niet – dien elkaar ... in liefde. Dus laten we dat ‘gewoon’ maar proberen te doen. Gewoon in het klein beginnen. Wat zeg ik in deze concrete situatie? Hoe handel ik? Wat zou Jezus doen? Zo breng je stapje voor stapje iets teweeg, in je eigen denken en houding, en ook bij de ander.

Rhoïnde Mijnals Doth, voorganger binnen de Evangelische Broedergemeente en voorzitter van SKIN (Samen Kerk in Nederland).

Leesplan vrijheid

In de Bijbel is vrijheid een centraal thema. Steeds weer laat God zich zien als degene die mensen bevrijdt, van onderdrukking en onrecht, en ook van schuld en angst. Maar ook lezen we dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is, en dat leven in vrijheid verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Dit leesplan vind je in de app Mijn Bijbel.

  • Lees je dit op je telefoon? Klik dan eenvoudig op onderstaande link.
  • Gebruik je nu een desktop? Pak dan je telefoon erbij, download de app Mijn Bijbel gratis via Google Play of App Store en zoek het leesplan in het overzicht van de leesplannen.

Gerelateerde berichten

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.13.13
Volg ons