Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
15 september 2020

De Bron beproeven

‘De Bijbel dichtbij brengen’, dat is inmiddels al meer dan 200 jaar de missie waar we ons als Bijbelgenootschap voor inzetten. De Bijbelse basis hiervoor is het zendingsbevel in Matteüs 28:19-20:

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.

Matteüs 28:19-20

Bezielende woorden, die natuurlijk oneindig veel meer omvatten dan het werk van het Bijbelgenootschap. Sinds mijn eerste werkdag hier, zo’n vijf jaar geleden, heb ik dan ook bijna dagelijks gemerkt dat we niet alleen staan in die missie. Gelukkig maar! Met alle achtergrondinformatie op deBijbel.nl, leesplannen, podcasts en nog veel meer willen we Bijbellezers van nu helpen om inspirerende momenten rond de Bijbel te beleven. Maar misschien herken je het wel: soms is persoonlijk contact met iemand die zijn of haar ervaringen of kennis deelt de beste manier om een Bijbeltekst echt te laten spreken. Onze voorzitter Karin van den Broeke zegt hierover:

‘Als voorzitter van het Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap ben ik blij met de prachtige vertalingen die in de loop der jaren zijn verschenen. De Bijbel als bron om vanuit te leven verdient verstaanbare taal. Wel merken we dat er in deze tijd meer nodig is dan een correcte vertaling vanuit de grondtalen. Om tot ‘verstaan’ te komen moet nog een extra vertaalslag gemaakt worden. Doorleving van het Bijbelse verhaal is nodig om het echt vrucht te laten dragen. De Bron is er niet alleen om met verstand te raadplegen, maar vooral om met hart en ziel te proeven, te beproeven.’

Daarom zijn we blij met initiatieven waarbij dat aspect een plek krijgt. Zoals de Bronproeverijen: een gratis online training door ervaren theologen Jelle de Kok en Marius Noorloos, voor iedereen die dieper in de Bijbel wil duiken. Rond de kernwoorden ‘hopen, geloven en liefhebben’ ervaar je in een aantal trainingssessies hoe jouw momenten met de Bijbel betekenisvoller kunnen worden, en hoe je vanuit die persoonlijke inspiratie vrucht kunt dragen in je dagelijks leven. Om Karin van den Broeke nog een keer te citeren: ‘De Bronproeverij kan wat mij betreft niet vroeg genoeg beginnen en niet lang genoeg duren.

Meer informatie over de online gratis training is hier te vinden.

Heb je meegedaan aan de training of op een andere manier een vruchtbaar moment beleeft rond de Bijbel? Laat het ons weten! Zo blijven we elkaar inspireren.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons