Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
21 september 2022

Bijbelgebruik in Nederland en Vlaanderen

Hoe ervaren mensen de relevantie van de Bijbel, wanneer en waarom gaat de Bijbel open, en wat voor impact heeft dat op zijn lezers? Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap doet regelmatig onderzoek naar deze en andere vragen rond de positie en de impact van de Bijbel. In 2022 is dit onderzoek voor het eerst niet alleen in Nederland maar ook in Vlaanderen uitgevoerd.

Onderzoeksresultaten

De resultaten van dit onderzoek stemmen enerzijds hoopvol: een aanzienlijk deel van de volwassen bevolking in beide landen ervaart de Bijbel als relevant. Wie de Bijbel leest, ervaart dit vaak als hoopgevend en is gemotiveerd om naastenliefde te tonen en duurzame keuzes te maken.

Maar er ligt ook een uitdaging: meer dan driekwart van de Nederlandse en Vlaamse bevolking leest niet of nauwelijks in de Bijbel, waaronder bijna de helft van de christenen. We lezen steeds meer alleen, en de behoefte aan hulpmiddelen groeit. ‘Meer positieve aandacht voor de Bijbel in kerk en samenleving’ is een breed gedeelde wens.

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Blauw Research, onder een representatieve steekproef van Nederlanders die zichzelf christen noemen én aangeven de Bijbel relevant te vinden. Het is dus geen een-op-een-afspiegeling van het hele kerkelijke landschap, en geeft alleen beperkt inzicht in de houding en het gedrag van christenen voor wie de Bijbel niet relevant is.

Benieuwd naar de uitkomsten? Bekijk hier de factsheets voor Nederland en vlaanderen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons