Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

7 Bijbelteksten over geluk

Voor veel mensen is geluk een gevoel; iets waar je naar kunt streven en wat je op bepaalde momenten even kunt vastgrijpen. Maar zou het ook nog meer kunnen zijn dan dat? Dit is wat de Bijbel zegt over geluk.

Geluk bij God

4Zoek je geluk bij de HEER,

Hij zal geven wat je hart verlangt.

Psalmen 37:4NBV21Open in de Bijbel

In Psalm 37 zien we dat geluk een tweerichtingsweg is; zoek het bij God, en Hij zal geven. We mogen ons dus van Hem afhankelijk weten en daar ons geluk in vinden.

Eerste boek

1Gelukkig de mens

die niet meegaat met wie kwaad doen,

die de weg van zondaars niet betreedt,

bij spotters niet aan tafel zit,

2maar vreugde vindt in de wet van de HEER

en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.

Psalmen 1:1-2NBV21Open in de Bijbel

Veel van de dingen die ons in dit leven geluk lijken te geven, zijn vaak maar van tijdelijke aard: bezittingen, prestaties, mijlpalen … Maar stel je voor dat je je vreugde zou vinden in God en in zijn Woord; dat geeft perspectief op eeuwige vreugde! Uit Psalm 1 blijkt dat daar wel bewuste keuzes bij horen: het maakt uit wat je doet, met wie je omgaat en waar je je in verdiept.

4Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.

Filippenzen 4:4NBV21Open in de Bijbel

Geluk in tegenslag

3‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,

want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

4Gelukkig de treurenden,

want zij zullen getroost worden.

5Gelukkig de zachtmoedigen,

want zij zullen de aarde bezitten.

6Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,

want zij zullen verzadigd worden.

7Gelukkig de barmhartigen,

want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

8Gelukkig wie zuiver van hart zijn,

want zij zullen God zien.

9Gelukkig de vredestichters,

want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

10Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,

want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Matteüs 5:3-10NBV21Open in de Bijbel

Deze uitspraken van Jezus, die ook wel de zaligsprekingen worden genoemd, staan ogenschijnlijk bol van de tegenstellingen. Maar God draait alles om: wie nu tekortkomt, op wat voor manier dan ook, zal van Hem overvloed ontvangen. En wie nu streeft naar hemelse schatten die voor anderen vergezocht lijken, zullen al hun dromen zien uitkomen. Leven in dat vertrouwen maakt je ook nu al een gelukkig mens!

13Hoe meer u deel hebt aan Christus’ lijden, des te meer moet u zich verheugen, en des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt. 14Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig, want dat betekent dat de Geest van God in al zijn luister op u rust.

1 Petrus 4:13-14NBV21Open in de Bijbel

Vanuit dat perspectief kan zelfs lijden omwille van je geloof een bron van vreugde worden; het is een teken dat je dicht bij God leeft en dat je je leven in het teken hebt gesteld van zijn glorie.

Volkomen vreugde

9Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals Ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11Dit zeg Ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn.

Johannes 15:9-11NBV21Open in de Bijbel

‘All you need is love,’ die uitspraak is ons allemaal bekend. Het liefhebben van anderen verrijkt je leven en geeft je leven zin. Tegelijk is het ook een manier om dicht bij Jezus te blijven en zijn liefde ten volle te ervaren en door te geven. In Jezus’ liefde is het ware geluk te vinden: een volkomen, onuitsprekelijke, hemelse vreugde.

8U hebt Hem lief zonder Hem ooit gezien te hebben; en zonder Hem nu te zien gelooft u in Hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, 9omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding.

1 Petrus 1:8-9NBV21Open in de Bijbel
bijbelteksten listacle

Meer inspirerende Bijbelteksten...

Klik hier voor een overzicht van onze listicle’s met inspirerende Bijbelteksten

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons