Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

BASTIAAN RAGAS: Oordeel niet

Bastiaan Ragas heeft een voorstelling gemaakt over de Bijbel en wil Nederland laten weten hoe belangrijk de verhalen nu nog zijn. Wat heeft de Bijbel hem te vertellen? https://npo.nl/start/serie/bijbelen-met-sterren/seizoen-1/bijbelen-met-sterren_3/afspelen

klik op de afbeelding om de uitzending terug te kijken

Een vrouw op overspel betrapt

1Jezus ging naar de Olijfberg, 2en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe, hij ging zitten en gaf hun onderricht. 3Toen brachten de schriftgeleerden en de farizeeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en 4zeiden tegen Jezus: ‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. 5Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan?’ 6Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. 7Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’ 8Hij bukte zich weer en schreef op de grond. 9Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten hem alleen, met de vrouw die in het midden stond. 10Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’ 11‘Niemand, heer,’ zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet,’ zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’

Johannes 8:1-11NBVOpen in de Bijbel

1Jezus ging Jericho in en trok door de stad. 2Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar. 3Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. 4Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam. 5Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’ 6Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. 7Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’ 8Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’ 9Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. 10De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’

Lucas 19:1-10NBVOpen in de Bijbel

Wil je meer weten over de NBV21 Kunsteditie? Kijk dan in onze webshop voor meer informatie

Bas Ragas

Interview Bastiaan Ragas

Overal waar Bastiaan Ragas zijn theatervoorstelling 'In Gods Naam opvoert', trekt hij bomvolle zalen. En van zijn boek 'Jezus, waarom?' waren binnen twee weken al 10.000 exemplaren verkocht. Wat hééft de Bijbel, waardoor deze bekende Nederlander er zo door gegrepen werd?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons