Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Om te doen

bijbel+
… en de kleine David

David had rood haar, en mooie ogen. Maar hij was natuurlijk wel wat kleiner dan de reus Goliat!

bijbel+
(On)gehoorzaam

Let op: Voer deze opdracht uit voordat je de bijbeltekst gaat lezen. Lees de opdracht niet zelf door, maar laat hem door één van je ouders of een andere volwassene lezen. De volwassene moet de opdracht leiden.

bijbel+
Aantrekkelijk

Ook al vereren de meeste mensen geen gouden beelden, er zijn wel andere dingen die mensen vaak erg belangrijk en aantrekkelijk vinden. Denk bijvoorbeeld aan een mooi uiterlijk, een dure auto, een beroemde persoon of het nieuwste mobieltje.

bijbel+
Actie en reactie

In het verhaal over de beren wordt duidelijk dat als mensen iets zeggen over een profeet van God, God zelf ook aangesproken wordt.

bijbel+
Afpakken

Ervaar hoe het voelt als dingen van je afgepakt worden.

bijbel+
Alle mensen horen erbij

Soms kun je zien waar iemand woont. Bijvoorbeeld aan hoe hij of zij eruitziet. Weet jij daar voorbeelden van?

bijbel+
Alle spullen verzamelen!

Dorkas deed goede dingen voor de mensen. Ze gaf geld en kleren aan mensen die het hard nodig hadden.

bijbel+
Allerlei kleuren

In de verzen 27 en 28 wordt gezegd dat er rondom de troon van God een schitterend licht is. Het licht heeft alle kleuren van de regenboog. Maak een mobile die ook alle kleuren laat zien.

bijbel+
Alles verandert

In het verhaal dat je net gelezen hebt, wordt alles anders. Heb jij wel eens gezien dat iets helemaal verandert? Doe dit proefje maar eens!

bijbel+
Als ik denk aan God …

Je hebt net nagedacht over God. Welke woorden kwamen bij je naar boven? Maak daar een wolk mee!

bijbel+
Andere landen …

De landen waar Salomo’s vrouwen vandaan kwamen, waren buurlanden van Israël. Kijk eens naar het kaartje van Israël en de buurlanden. Wijs dan aan bij welk land welke god hoort.

bijbel+
Andere naam

Bedenk met elkaar voor iedereen een nieuwe naam. Het moet een gewone jongens- of meisjesnaam zijn, geen bijnaam. Gebruik de namen een dag lang.

bijbel+
Anders, maar toch gelijk

Paulus zegt in zijn brief dat iedereen gelijk is voor God.

bijbel+
Bang?

Petrus wordt bang als hij over het water loopt, maar Jezus redt hem. Waar denk jij aan bij het woord ‘bang’?

bijbel+
Bedenk de betekenis

Hier vind je nog een aantal andere uitdrukkingen en gezegden die uit de Bijbel komen. Weet jij wat ze betekenen?

bijbel+
Beeld van God

Hier zie je verschillende altaren voor Griekse goden. Ze hebben allemaal een eigen voorwerp waar ze meestal mee afgebeeld worden. De ene god gaat over de wijn, de andere over de zee, de derde over liefde en schoonheid, en de vierde over de oorlog. En er is ook een altaar voor een onbekende god. Weet jij welk altaar voor welke god is?

bijbel+
Belasting betalen

Wat ‘betaal’ jij allemaal aan je ouders? Welke dingen doe jij voor je ouders? En wat doen zij voor jou?

bijbel+
Beloven

Laat iedereen op een briefje een belofte schrijven, iets wat hij of zij belooft binnen een week te doen. Na die week lees je elkaar de briefjes voor, en kijk je of je jouw belofte bent nagekomen. Bijvoorbeeld: ‘Ik beloof dat ik mijn kamer ga opruimen.’ Of: ‘Ik beloof dat ik elke avond zonder ruzie met de afwas help.’

bijbel+
Ben jij gedoopt?

Ben jij gedoopt? Vraag eens aan je ouders of ze je er wat over willen vertellen. Misschien hebben jullie er ook wel foto’s van!

bijbel+
Beschermd door God

Maak een mooie tekening van een vogel of een engel die jou beschermt. Je kunt ook op internet naar een mooi plaatje zoeken. Schrijf onder je tekening een vers uit deze psalm dat je mooi vindt, en dat je vindt passen bij je tekening. Hang hem daarna boven je bed!

bijbel+
Best lastig

Koning Nachas wil wel vrede sluiten met de Israëlieten, maar dan moeten ze hun rechteroog geven. Het is erg onhandig om met één oog te kijken. Probeer het maar eens uit.

bijbel+
Bezoek een begraafplaats

Misschien ga je wel eens naar een begraafplaats, bijvoorbeeld omdat daar iemand begraven ligt, die je kent. Je kunt ook een begraafplaats bezoeken zonder dat je iemand kent die daar begraven ligt.

bijbel+
Bidden

Ook nu zijn er in de wereld veel gebieden waar oorlog heerst. Misschien kun je wel een aantal landen noemen waar het niet veilig is, of waar het oorlog is. Je kunt bidden voor de mensen die daar het slachtoffer van zijn.

bijbel+
Bidden [2]

Paulus zegt dat het goed is om God te laten weten waar je blij mee bent. Daar kun je hem voor bedanken. Ook mag je God laten weten wat je wensen zijn.

bijbel+
Bidden [4]

De vrouw krijgt vergeving van Jezus.

bijbel+
Bidden is ook helpen!

David wordt hier door zijn vrouw geholpen zodat hij kan vluchten voor Saul. Mensen hebben vaak hulp nodig. Jij misschien ook wel. En mensen om je heen ook. Kun jij bedenken wie? Je kunt misschien niet altijd direct iets doen. Maar het helpt ook als je voor die mensen bidt.

bijbel+
Bidden om hulp

De dienaar van God zal zorgen dat iedereen eerlijk behandeld wordt. Maar dat gebeurt nu nog niet.

bijbel+
Bidden voor het raam

Knutsel twee biddende handen voor in je vensterbank.

bijbel+
Bijnamen

Bijnamen in de Bijbel passen vaak heel goed. Simon heette bijvoorbeeld Rots. Een rots is een heel betrouwbare ondergrond om iets op te bouwen. Petrus was betrouwbaar. En hij werd een belangrijke leider in de kerk.

bijbel+
Bijzonder bezoek

De vrouw van Manoach wordt door een engel bezocht. Dat moet een bijzondere gebeurtenis geweest zijn. Maak een mooie tekening of een collage van de vrouw en de engel.

bijbel+
Bijzondere mensen

Saul wordt in dit verhaal beschreven als een bijzondere man. Maar eigenlijk zijn alle mensen bijzonder en uniek.

bijbel+
Bijzondere vrouwen

Debora is de enige vrouwelijke rechter uit de Bijbel. Dat is dus best bijzonder. In de Nederlandse geschiedenis kennen we ook veel bijzondere vrouwen, zoals:

bijbel+
Bitter

Ontdek hoe eten dat ‘mislukt’ lijkt en dat je liever weg zou willen gooien, tóch eetbaar (of drinkbaar) kan worden.

bijbel+
Blij met de wet

Ezra gaat op een houten podium staan, zodat iedereen hem goed kan zien. Pas daarna gaat hij iets voorlezen uit de wetten van God.

bijbel+
Blijf bij je schaap

Kunnen jullie wel een goede herder zijn voor de schapen?

bijbel+
Blindelings vertrouwen

Durf jij te vertrouwen op iemand die jou de weg wijst? Ook als je niets kunt zien?

bijbel+
Bloeien in de woestijn

Het volk vindt het moeilijk om op God te vertrouwen. Toch blijft God trouw, hij doet wat hij belooft. Jozua, Kaleb en de kinderen van het volk zullen uiteindelijk het beloofde land bereiken. Maar ze moeten nog wel lang wachten.

bijbel+
Boos zijn

In dit verhaal lees je hoe boos Saul soms kan worden. Jij bent vast ook wel eens heel kwaad.

bijbel+
Bouwen!

Noach moet een boot bouwen waar alle dieren in passen. Omdat we niet weten hoe de boot eruitzag, mag je zelf een boot ontwerpen.

bijbel+
Brood zonder gist

Gideon maakt een brood zonder gist. Dat kun jij ook doen!

bijbel+
Compleet?

Teken allemaal een deel van het lichaam van een mens en knip dit uit. Vertel van tevoren niet aan elkaar welk deel je gaat tekenen.

bijbel+
Dank voor Gods regels

Schrijf zelf een kort gebed of een gedichtje. Daarin kun je God danken voor de regels die hij gegeven heeft en hem vragen om je te helpen die regels te volgen.

bijbel+
Dankgebed

Dank God met elkaar voor alle dingen die je van hem krijgt. Dat kun je met een eigen gebed doen, maar je kunt ook dit gebed gebruiken:

bijbel+
Dansen

Het verhaal begint met een feest voor God in Silo. Op dat feest wordt altijd gedanst. Misschien kunnen jullie ook wel een dans verzinnen voor God. Laat met je dans zien dat je hem wilt eren.

bijbel+
Dansen in de tempel

Maak een tekening van de man die genezen is. Hij loopt rond in de tempel, springt van blijdschap en eert God.

bijbel+
Dansen!

David was zo vrolijk dat hij vanzelf ging dansen. Jij bent misschien ook wel eens heel vrolijk. Omdat je iets te vieren hebt, of omdat je gewoon heel erg blij bent.

bijbel+
De beste manier

Paulus zegt dat er verschillende manieren zijn om over Jezus te vertellen. Maar alle manieren leiden er uiteindelijk toe dat iedereen over Jezus hoort.

bijbel+
De goede herder [2]

Veel kunstenaars hebben een kunstwerk (bijvoorbeeld een schilderij of een beeld) over de goede herder gemaakt.

bijbel+
De goednieuwskrant

Stel je voor dat het goede nieuws van God echt nieuws is. Dan moet het in de krant!

bijbel+
De grote Goliat …

De grote Goliat moet er heel indrukwekkend uitgezien hebben. Hoe denk jij dat hij eruitzag?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons