Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Route 3

bijbel+
… andere goden

De goden van andere volken worden in dit verhaal ‘afschuwelijk’ genoemd. Dat gebeurt om te laten zien dat alleen de God van Israël de ware God is. De goden van andere volken zijn waardeloos, daar moet je niets mee te maken hebben.

bijbel+
… en de kleine David

David had rood haar, en mooie ogen. Maar hij was natuurlijk wel wat kleiner dan de reus Goliat!

bijbel+
(Wan)hoop
bijbel+
1 en 2 Koningen

Koning David is heel oud, en gaat bijna sterven. Daarom moet er een nieuwe koning komen. In de boeken 1 en 2 Koningen staan verhalen over de koningen die na koning David komen.

bijbel+
Aardbevingen

Als er een aardbeving plaatsvindt, wordt de zwaarte van de aardbeving uitgedrukt in 'de schaal van Richter'. Deze manier van meten is bedacht door de Amerikaan Charles Francis Richter in 1935.

bijbel+
Actie en reactie

In het verhaal over de beren wordt duidelijk dat als mensen iets zeggen over een profeet van God, God zelf ook aangesproken wordt.

bijbel+
Adem van God

In de talen van de Bijbel zijn er twee woorden voor ‘geest’. In het Hebreeuws is dat roeach, en in het Grieks is dat pneuma. Die woorden betekenen allebei: lucht in beweging, wind, adem. Als je in de Bijbel leest over de heilige Geest, dan moet je daar eens aan denken. Want net zoals wind en adem iets in beweging kunnen zetten, gaat het er bij de heilige Geest steeds om dat Gods kracht iets in beweging zet.

bijbel+
Adonia wil koning worden
bijbel+
Afpakken

Ervaar hoe het voelt als dingen van je afgepakt worden.

bijbel+
Afscheid nemen
bijbel+
Al heel lang

Elia doet hier twee dingen om te laten zien dat God al heel lang met de Israëlieten meegaat. Hij bouwt een altaar van twaalf stenen. Daarmee denkt hij aan de twaalf stammen waar het volk van Israël uit bestaat.

bijbel+
Al heel lang vijanden

Mordechai en Haman zijn vijanden. Dat heeft een lange voorgeschiedenis. Haman stamt af van Agag, de koning van Amalek. Nadat het volk van Israël uit Egypte weggetrokken was, viel het volk van Amalek het volk van Israël aan. Met de hulp van God wonnen de Israëlieten. God zei toen dat hij zou blijven strijden tegen het volk van Amalek (kijk maar in Exodus 17:14-16).

bijbel+
Alle christenen horen bij elkaar

bijbel+
Allerlei kleuren

In de verzen 27 en 28 wordt gezegd dat er rondom de troon van God een schitterend licht is. Het licht heeft alle kleuren van de regenboog. Maak een mobile die ook alle kleuren laat zien.

bijbel+
Alles begint steeds opnieuw
bijbel+
Alles heeft zijn tijd

bijbel+
Alles wat je wilt
Als een herder is de Heer
bijbel+
Als ik denk aan God …

Je hebt net nagedacht over God. Welke woorden kwamen bij je naar boven? Maak daar een wolk mee!

bijbel+
Als ik geen liefde had …
bijbel+
Altijd gehoorzamen?

Dit stuk uit de brief van Paulus heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis. Want op grond van deze tekst hebben sommige christenen gezegd dat je niet mag protesteren tegen de regering. Paulus zegt namelijk dat die overheid door God is ingesteld. Je moet dus altijd gehoorzamen, en netjes belasting betalen. Maar volgens andere christenen betekent de tekst dat je wel in opstand mag komen als de overheid slechte dingen doet.

bijbel+
Amen

Het woord ‘amen’ komt uit het Hebreeuws, de taal van het Oude Testament. Het betekent: ja, zo is het. In het Grieks, de taal van het Nieuwe Testament, is dit woord overgenomen. Als je ‘Amen’ zegt, zeg je dus: ‘Wat ik net gezegd heb, is waar.’ In heel veel talen wordt het gebruikt als afsluiting van een gebed.

bijbel+
Ananias

Ananias was een christen. Zijn naam betekent: God is goed voor mensen. God stuurt Ananias naar Saulus, en Ananias doopt Saulus. Op de plek waar dat gebeurd zou zijn, in de Syrische stad Damascus, staat nu een kleine kapel. Daar worden nog steeds diensten gehouden!

bijbel+
Andere landen …

De landen waar Salomo’s vrouwen vandaan kwamen, waren buurlanden van Israël. Kijk eens naar het kaartje van Israël en de buurlanden. Wijs dan aan bij welk land welke god hoort.

bijbel+
Andere naam

Bedenk met elkaar voor iedereen een nieuwe naam. Het moet een gewone jongens- of meisjesnaam zijn, geen bijnaam. Gebruik de namen een dag lang.

bijbel+
Anders dan de anderen
bijbel+
Anders dan eerst
bijbel+
Anders dan het lijkt
bijbel+
Anders leven
bijbel+
Anders, maar toch gelijk

Paulus zegt in zijn brief dat iedereen gelijk is voor God.

bijbel+
Aram

Aram was een buurland van Israël en lag ongeveer waar nu Syrië ligt. Israël en Aram waren vaak in oorlog met elkaar.

bijbel+
Aramese woorden

Een deel van het bijbelboek Daniël, de hoofdstukken 2:4-7:28, is in het Aramees geschreven. Deze taal lijkt heel erg op het Hebreeuws, de taal waarin verder bijna alles in het Oude Testament geschreven is. De woorden die op de muur verschijnen zijn ook Aramese woorden. Je moet deze taal lezen van rechts naar links, net zoals het Hebreeuws.

bijbel+
Baäl en Asjera

Baäl was een god van andere volken, dus niet van Israël. De Israëlieten mochten hem niet vereren, dat staat al in de tien belangrijkste regels (kijk maar in Route 2 Stap 28, Exodus 20:1-21). Toch deden veel Israëlieten en hun koningen dat wel. Ze vereerden behalve Baäl ook Asjera, een godin. Voor haar werden er vaak speciale palen gemaakt. De mensen kwamen daarnaartoe als ze iets wilden vragen aan de godin.

bijbel+
Babylon

In deze tekst wordt de stad Babylon genoemd. Als mensen in de tijd van het bijbelboek Openbaring die naam hoorden, moesten ze meteen denken aan de stad Rome. Rome was de hoofdstad van het Romeinse rijk. En Babylon was de hoofdstad van het machtige Perzische rijk geweest. Dat mensen meteen aan Rome dachten, kwam omdat zowel de Perzen als de Romeinen de tempel in Jeruzalem verwoest hadden.

bijbel+
Badhuis

In de tijd van de Bijbel hadden de mensen geen badkamers. Als ze zich wilden wassen, gingen ze naar een badhuis. Dat was een heel ritueel, en daar namen ze ook echt de tijd voor.

bijbel+
Bang
bijbel+
Bang zijn
bijbel+
Bang zijn [2]
bijbel+
Bang zijn [3]
bijbel+
Bang?

Petrus wordt bang als hij over het water loopt, maar Jezus redt hem. Waar denk jij aan bij het woord ‘bang’?

bijbel+
Bar mitswa

In het verhaal staat dat alle mannen, vrouwen en kinderen die oud genoeg waren om de wet van Mozes te begrijpen, bij elkaar kwamen. We weten niet precies hoe oud die kinderen waren.

bijbel+
Barak
bijbel+
Barjesus

De naam Barjesus betekent: zoon van Jesus. Jesus (of Jezus) was een heel gewone voornaam in de tijd van het Nieuwe Testament.

bijbel+
Batseba gaat naar David

bijbel+
Bedenk de betekenis

Hier vind je nog een aantal andere uitdrukkingen en gezegden die uit de Bijbel komen. Weet jij wat ze betekenen?

bijbel+
Beeld van God

Hier zie je verschillende altaren voor Griekse goden. Ze hebben allemaal een eigen voorwerp waar ze meestal mee afgebeeld worden. De ene god gaat over de wijn, de andere over de zee, de derde over liefde en schoonheid, en de vierde over de oorlog. En er is ook een altaar voor een onbekende god. Weet jij welk altaar voor welke god is?

bijbel+
Begrafenis
bijbel+
Begraven
bijbel+
Begraven [2]

Als mensen begraven werden, werd hun lichaam in linnen doeken gewikkeld. Ook werd er vaak een soort zalf van olie en lekker ruikende kruiden op de doeken gesmeerd. Die zalf zorgde ervoor dat het lichaam in de warme omgeving niet zo snel ging stinken.

bijbel+
Belasting betalen

Wat ‘betaal’ jij allemaal aan je ouders? Welke dingen doe jij voor je ouders? En wat doen zij voor jou?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons