Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Route 2

bijbel+
(On)belangrijk

In de tijd van de Bijbel vonden veel mensen de farizeeën heel belangrijk. Farizeeën hadden veel aanzien. Mensen met een ziekte of handicap hadden juist weinig aanzien. Zij mochten niet echt meedoen. Vaak waren ze arm en werden ze zwervers of bedelaars.

bijbel+
Aantrekkelijk

Ook al vereren de meeste mensen geen gouden beelden, er zijn wel andere dingen die mensen vaak erg belangrijk en aantrekkelijk vinden. Denk bijvoorbeeld aan een mooi uiterlijk, een dure auto, een beroemde persoon of het nieuwste mobieltje.

bijbel+
Abraham, Isaak en Jakob

Jakob en Esau zijn zoons van Isaak. Isaak is zelf weer een zoon van Abraham. Over Abraham en de geboorte van Isaak kun je lezen in Route 1 Stap 1-8, Genesis 12-23. Omdat uit Abraham, Isaak en Jakob het volk van Israël voortkomt, worden zij ook wel de aartsvaders of voorvaders genoemd.

bijbel+
Alle mensen horen erbij

Soms kun je zien waar iemand woont. Bijvoorbeeld aan hoe hij of zij eruitziet. Weet jij daar voorbeelden van?

bijbel+
Alle spullen verzamelen!

Dorkas deed goede dingen voor de mensen. Ze gaf geld en kleren aan mensen die het hard nodig hadden.

bijbel+
Alles verandert

In het verhaal dat je net gelezen hebt, wordt alles anders. Heb jij wel eens gezien dat iets helemaal verandert? Doe dit proefje maar eens!

bijbel+
Amalekieten

De Amalekieten waren grote vijanden van Israël. Ze hadden veel Israëlieten vermoord. Daarom had Saul van God de opdracht gekregen om wraak te nemen. Hij moest het hele volk van de Amalekieten uitroeien, en ook alle dieren. Dan konden de Amalekieten nooit meer het volk van Israël bedreigen. Saul deed dat niet, hij liet de koning en de mooiste dieren in leven.

bijbel+
Apostelen

Het woord ‘apostel’ is een woord dat je eigenlijk alleen in de Bijbel en in de kerk tegenkomt. Het komt uit het Grieks, en het betekent: iemand die gestuurd is. Apostelen zijn mensen die gestuurd zijn om het goede nieuws over Jezus overal te vertellen.

bijbel+
Bedrieger

De naam Jakob betekent: hij pakt de hiel vast. Jakob had die naam gekregen omdat hij tijdens de geboorte de hiel van zijn tweelingbroer Esau vasthield. De naam Jakob kan ook betekenen: iemand de hiel lichten. Dat is een uitdrukking voor: iemand bedriegen. Jakob betekent dus ook: bedrieger. In dit verhaal kun je lezen waarom Jakob die naam verdiend heeft.

bijbel+
Bedrogen

Eindelijk zijn er zeven jaar voorbij en mag Jakob met Rachel trouwen. Maar het loopt anders dan Jakob had gedacht.

bijbel+
Belangrijk
bijbel+
Belangrijk voor God
bijbel+
Belangrijk?!

Bij ons zijn jongens en meisjes even belangrijk. Maar in de tijd van de Bijbel was dat anders. Toen werd het verhaal van een man eerder geloofd dan het verhaal van een vrouw. Dat de leerlingen het verhaal van de vrouwen onzin vinden, was dan ook niet zo gek. Maar daarom is het juist bijzonder dat de vrouwen als eerste het goede nieuws horen!

bijbel+
Bescheidenheid
bijbel+
Bescherming
bijbel+
Best lastig

Koning Nachas wil wel vrede sluiten met de Israëlieten, maar dan moeten ze hun rechteroog geven. Het is erg onhandig om met één oog te kijken. Probeer het maar eens uit.

bijbel+
Beter worden
bijbel+
Bevrijd [2]
bijbel+
Bijnamen

Bijnamen in de Bijbel passen vaak heel goed. Simon heette bijvoorbeeld Rots. Een rots is een heel betrouwbare ondergrond om iets op te bouwen. Petrus was betrouwbaar. En hij werd een belangrijke leider in de kerk.

bijbel+
Bijzondere mensen

Saul wordt in dit verhaal beschreven als een bijzondere man. Maar eigenlijk zijn alle mensen bijzonder en uniek.

bijbel+
Blij met Gods wetten

De dichter van deze psalm dankt God voor de wetten en regels die God aan de mensen gegeven heeft. Hij vraagt aan God om hem te helpen zich aan die regels te houden.

bijbel+
Blindelings vertrouwen

Durf jij te vertrouwen op iemand die jou de weg wijst? Ook als je niets kunt zien?

bijbel+
Bloeien in de woestijn

Het volk vindt het moeilijk om op God te vertrouwen. Toch blijft God trouw, hij doet wat hij belooft. Jozua, Kaleb en de kinderen van het volk zullen uiteindelijk het beloofde land bereiken. Maar ze moeten nog wel lang wachten.

bijbel+
Brood delen zoals Jezus

Vlak voordat Jezus verraden werd en stierf, at hij samen met zijn leerlingen (kijk maar in Route 2 Stap 105, Lucas 22:14-34). Deze maaltijd werd later heel belangrijk voor de eerste christenen. Ze aten met elkaar, en braken dan een brood in stukjes om aan Jezus te denken. We kennen de maaltijd nog steeds: in de kerk vieren mensen het avondmaal met elkaar. Zo worden ze herinnerd aan Jezus’ dood en opstanding.

bijbel+
Brood uit de hemel
bijbel+
Broodstad zonder brood

In Juda was hongersnood. Er was daar wel vaker te weinig eten. Dat kwam doordat er maar weinig water was. Er waren niet veel rivieren, en ook nog geen waterleidingen en kranen. Daarom waren de mensen helemaal afhankelijk van regen. Zonder regen groeiden de planten niet, en was er geen eten voor de mensen en de dieren.

bijbel+
Cornelius wordt gedoopt en krijgt de heilige Geest

bijbel+
Dank voor Gods regels

Schrijf zelf een kort gebed of een gedichtje. Daarin kun je God danken voor de regels die hij gegeven heeft en hem vragen om je te helpen die regels te volgen.

bijbel+
Dansen in de tempel

Maak een tekening van de man die genezen is. Hij loopt rond in de tempel, springt van blijdschap en eert God.

bijbel+
David en Absalom

Boven deze psalm staat: ‘David maakte dit lied toen hij moest vluchten voor zijn zoon Absalom.’

bijbel+
De aarde

In de tijd van de Bijbel dachten de mensen dat de aarde plat was en op zuilen steunde. Onder de aarde was er water en een onderwereld waar de doden rustten. Boven de aarde was er een hemelkoepel waar God de zon, maan en sterren aan gehangen had. Ook boven de koepel was er water. Als het regende, kwam dat dus doordat er water door de koepel naar beneden viel.

De aarde was leeg
bijbel+
De apostelen worden vrijgelaten

bijbel+
De bijnamen van Simon

Simon is één van de eerste leerlingen van Jezus. Hij hoort bij de twaalf leerlingen die later samen met Jezus zullen optrekken.

bijbel+
De boodschap van God
bijbel+
De dood van Aäron

bijbel+
De duivel

In de Bijbel lees je soms iets over een duivel. De duivel is de tegenstander van God. De duivel kan tegen je zeggen dat jij de belangrijkste van alle mensen bent, en dat je niet naar God hoeft te luisteren. Of dat je geen rekening met andere mensen hoeft te houden.

bijbel+
De eerste christenen
bijbel+
De eerste indruk

Soms kun je aan de eerste wedstrijd van een voetbalclub al zien hoe de hele competitie voor die club zal aflopen. Zo kun je aan de eerste toespraak van Jezus ook zien hoe het verder met hem zal gaan.

bijbel+
De heilige Geest
bijbel+
De Israëlieten klagen

De tocht door de woestijn is erg zwaar. Al vrij snel beginnen de Israëlieten te klagen.

bijbel+
De koning redt
bijbel+
De mens

Op de zesde dag maakte God de dieren die op het land leven. De mensen maakte hij op het allerlaatst.

bijbel+
De mensen eten van de vrucht

bijbel+
De messias van God

Jezus wordt door Petrus de messias genoemd. In het Oude Testament kregen priesters en koningen ook deze titel. Dat betekende dat deze mensen een bijzondere opdracht van God gekregen hadden.

bijbel+
De moeite waard

Meer weten? Lees de themapagina ‘Wonderen’ (pagina xxxx).

bijbel+
De naam van de zoon

Als iemand in de tijd van de Bijbel een zoon kreeg, werd die vaak vernoemd naar iemand uit de familie. Dat gebeurt nog steeds: bijvoorbeeld Matthias, die net zoals zijn opa ook Matthias heet. Of Daan, die naar zijn vader Daniël vernoemd is.

bijbel+
De nieuwe koning

De nieuwe koning zal afstammen van koning David. In het Oude Testament wordt regelmatig gesproken over de komst van die koning. Hij wordt ook wel de messias genoemd, dat betekent: de gezalfde. Als God een koning of profeet uitkoos, dan werd die gezalfd: er werd een beetje olie over zijn hoofd gegoten (een voorbeeld kun je vinden in Route 2 Stap 63, 1 Samuel 16:8-13).

bijbel+
De Olijfberg

Jeruzalem is een stad die gebouwd is op bergen. De Olijfberg lag naast Jeruzalem. De berg wordt zo genoemd omdat er veel olijfbomen op groeiden. Nu zijn de meeste bomen gekapt, en is er een grote begraafplaats. Ook zijn er kerken gebouwd, omdat Jezus er heeft gelopen.

bijbel+
De puzzel opgelost

Het duurt even, maar na een tijdje snappen de leerlingen dat Jezus bij hen is. Alle stukjes van de puzzel vallen op hun plek. Jij mag nu ook een puzzel gaan oplossen. Weet jij nog wat alle dingen die je aan de palmpaasstok hebt gehangen, betekenen? Geef dan antwoord op de volgende vragen. Als je alle antwoorden goed hebt, vormen de letters die bij de antwoorden horen, een woord.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons