Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is een wan?

Afbeelding van een wan. Hiermee scheidde men het kaf van het koren.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons