Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De voorraadkruik

Afbeelding van een voorraadkruik. Hierin konden vloeibare stoffen bewaard worden.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons