Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Vlas

De vlasplant. Vlas gedijt goed in een droog klimaat, en werd verbouwd om linnen van te maken.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons