Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Het vaatwerk

Afbeelding van vaatwerk. Vaatwerk van steen kon niet onrein worden.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.15
Volg ons