Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is een vaandel?

Een vaandel of banier was een vlag of een metalen bord aan een lange stok. Het vaandel werd meegedragen met het leger en diende om een groep soldaten te identificeren.
In gevechtssituaties was het vaandel verzamelpunt voor soldaten. Na een slag kon het worden neergezet als teken van de overwinning.

Vaandel als metafoor

Het vaandel wordt in Jesaja 11:10-12 ook als beeld gebruikt voor de hereniging van het volk van Israël en Juda na de ballingschap. De telg van Isaï zal staan ‘als een vaandel voor alle volken’.  En de Heer steekt een ‘vaandel op voor de volken. Hij brengt bijeen wie uit Israël verdreven waren, de vluchtelingen uit Juda brengt hij samen, van de vier uiteinden van de aarde’.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons