Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is een tent?

Tenten werden gebruikt door nomaden, mensen die vaak als herders rondtrokken en geen vaste woonplaats hadden. Ook mensen die op reis waren, en soldaten op een veldtocht, gebruikten tenten.

Materiaal

Tenten werden meestal gemaakt van doeken van geweven geitenhaar. Geitenhaar liet lucht door als het warm was, en als het regende, zette het geitenhaar uit, zodat de tent waterdicht werd. De doeken van geitenhaar werden over houten palen gehangen.
De geiten die in het oude Israel werden gehouden waren vaak donker, dus de tenten waren meestal ook donker van kleur. Daarom staat er in Hooglied 1:5 ook:

Donker ben ik, en mooi, als de tenten van Kedar, als het doek van Salomo’s tenten.

Gebruik

In Genesis 18:1 wordt verteld hoe Abraham op het heetst van de dag in de ingang van zijn tent zit. De zijkanten van de tenten waren op warme dagen vaak opgerold. Zo kon de wind door de tent waaien en verkoeling brengen, terwijl het dak van de tent zorgde voor schaduw.
De tent kon in verschillende ruimtes worden verdeeld door doeken op te hangen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons