Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Het stenen vat

Foto van een reconstructie van een stenen vat in Kafarnaüm, Israël, zoals die in de oudheid gebruikt werd.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons