Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Een pottenbakkersoven

Foto van een opgegraven pottenbakkersoven in Qumran, Israël.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons