Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Een reconstructie van de ploeg

Reconstructie van een ploeg, zoals die in de oudheid gebruikt werd.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons