Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is een ploeg?

Afbeelding van een ploeg, zoals in die in de tijd van het Oude Testament gebruikt werd.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons